Itä-Suomen HO 25.06.2002 801

Oikeudenkäyntikulut - Lapsen elatusapu

Lapsen elatuksesta voitiin sopia elatusavun suorittajan ja lapsen edustajan välisellä vapaamuotoisella sopimuksella tai heidän tekemällään sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella ja siitä voitiin määrätä tuomioistuimen ratkaisulla. Asia, jossa hovioikeudessa oli kysymys yksinomaan lapsen elatuksesta, ei siten ollut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettu asia, jossa sovinto ei ollut sallittu. Asian hovioikeudessa hävinnyt asianosainen oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. (Ään.)

(Vahv. istunto)
Kilpeläinen (erim.), Liisa Ollikainen, Juha Voutilainen, Marja-Liisa Karotie, Pertti Jokinen (erim.), Anna-Kaarina Mäkinen ja Heimo Kiviranta
Esittelijä: Jukka Korolainen

Oikeudenkäymiskaari 21 luku 1 ja 2 §
Lappalainen: Siviiliprosessioikeus II, 2001, ss. 78-79
Halijoki: DL 2000, s. 216
Kts. KKO:1997:64 Vaasan HO:1998:16 Kouvolan HO T:871/2000
Vrt. HE 107/1998 s. 17 I-SHO:2001:1 Rovaniemen HO T:141:2001

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.