Vaasan HO 05.01.2000 15

Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelman raukeamista koskeva hakemus - Velkoja - Selvittäjä

Käräjäoikeus oli vahvistaessaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisen maksuohjelman velvoittanut velallisen maksamaan asianajotoimistolle sen palveluksessa toimineen selvittäjän 4.012,27 markan kokonaissaatavasta 3.461,48 markan osuuden. Velallisen maksettua asianajotoimistolle ainoastaan 1.365,38 markkaa tämä oli selvittäjän edustajana vaatinut maksuohjelmaan määräämistä raukeamaan ohjelman olennaisen noudattamatta jättämisen perusteella. Koska maksuohjelmaan määrääminen raukeamaan ei paranna selvittäjän asemaa eikä hänen etunsa siten vaatinut tällaisen seuraamuksen määräämistä,
hovioikeus katsoi, ettei asianajotoimistolla selvittäjän edustajana ollut oikeutta vaatia maksuohjelman raukeamista.

L yksityishenkilön velkajärjestelystä 42 § 2, 3 ja 4 L yksityishenkilön velkajärjestelystä 61 § 1 L yksityishenkilön velkajärjestelystä 70 §

LaVM 19/1996 vp s. 15

Koskelo-Lehtimäki: Yksityishenkilön velkajärjestely,
2. uud.p., 1997, s. 368, 384

Jäsenet: Markku Oksala, Olli Varila ja Martti Mansner

Esittelijä: Tomi Vistilä

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.