Rovaniemen HO 30.11.2000 809

Huumausainerikos

Esittely 7.11.2000

Diaarinumero R 00/655
Esittely 7.11.2000
Taltio 809
Antopäivä 30.11.2000

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyte ja menettämisseuraamusta koskeva vaatimus

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta loppuvuodesta 1998 - 19.4.2000 tehdystä huumausainerikoksesta. Muun ohella A oli pitänyt hallussaan useilla eri kerroilla ostamaansa yhteensä 60 grammaa hasista. Ostamastaan hasiksesta A oli myynyt ainakin 30 grammaa 70 markan grammahintaan ja käyttänyt itse loput. A oli lisäksi tuomittava menettämään valtiolle huumausaineen myynnistä saatuna taloudellisena hyötynä 2 100 markkaa.

A:n vastaus

A tunnusti menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla. A vaati, että menettämisseuraamusta tuomittaessa huumausaineen myyntihinnasta vähennetään sen ostohinta ja hankintamatkasta aiheutuneet kulut.

Tornion käräjäoikeuden tuomio 29.8.2000

Käräjäoikeus katsoi, että huumausaineen hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei voitu ottaa menettämisseuraamuksen määrää arvioitaessa vähennyksenä huomioon, koska huumausaineen hankkiminen oli rikollista toimintaa. Edellä mainitulla sekä A:n tunnustamisen perusteella käräjäoikeus tuomitsi A:n loppuvuodesta 1998 - 9.4.2000 tehdystä huumausainerikoksesta 60 päiväsakkoon sekä menettämään valtiolle rikoksella saatuna taloudellisena hyötynä 2 100 markkaa.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A:n valitus

A on vaatinut, että rangaistusta alennetaan ja että hänet vapautetaan tuomitusta menettämisseuraamuksesta. Menettämisseuraamusta ei tullut tuomita, koska rikos ei ollut tuottanut A:lle taloudellista hyötyä. A oli ostanut syytteessä mainitun huumausaineen 55 markan grammahinnalla ja myynyt siitä 30 grammaa 70 markan grammahinnalla. Myynti- ja ostohinnan erotus oli kulunut huumausaineen hankintamatkasta aiheutuneisiin kuluihin.

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut.

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

ESITTELIJÄN MIETINTÖ

Hovioikeus tehnee seuraavan ratkaisun:

Rikoslain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rikoksen tekijälleen tai sille, jonka puolesta tai hyväksi hän on toiminut, tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava menetetyksi. Säännöksen tarkoituksena on tehdä rikos taloudellisesti kannattamattomaksi. Menettämisseuraamus ei kuitenkaan saa olla rangaistuksen luonteinen. Sen vuoksi menetettäväksi voidaan tuomita vain rikoksen tuottama todellinen hyöty.

Tuomittaessa huumausainerikoksen yhteydessä rikoksen tuottamaan taloudelliseen hyötyyn perustuvaa menettämisseuraamusta on perusteltua vähentää huumausaineen myyntihinnasta sen ostohinta ja muut myydyn huumausaineen hankkimiseen selvästi liitettävissä olevat kustannukset. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella on näytetty, että A on ostanut syytteessä mainitun 60 grammaa hasista 55 markan grammahinnalla ja myynyt ostamastaan määrästä 30 grammaa 70 markan grammahinnalla. Siten A tuomitaan menettämään valtiolle taloudellisena hyötynä myymänsä huumausainemäärän myynti- ja ostohinnan erotus 450 markkaa. A:n matkakulut eivät ole kohdennettavissa pelkästään huumausaineen hankkimiseen siten, että ne voitaisiin ottaa huomioon hänen rikoksella saamansa taloudellisen hyödyn vähennyksenä. Rangaistuksen osalta käräjäoikeuden tuomiota ei ole syytä muuttaa.

Muutos käräjäoikeuden tuomioon.

A:n menetettäväksi tuomittu määrä alennetaan 450 markaksi.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Hyväksyn esittelijän mietinnön.

Ks. RHO 810/30.11.2000; R 00/654

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.