Rovaniemen HO 15.09.2000 627

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio

Esittely 24.8.2000

Diaarinumero H 00/471
Esittely 24.8.2000
Taltionumero 627
Antamispäivä 15.9.2000

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Asianajaja A määrättiin huumausainerikoksia koskevassa asiassa B:n oikeudenkäyntiavustajaksi. Käräjäoikeus aloitti asian pääkäsittelyn 23.5.2000 ja B:n kuulemisen jälkeen lykkäsi asian käsittelyä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 10 §:n 2 kohdan nojalla, koska syyttäjän nimeämää todistajaa ei voitu kuulla. Käräjäoikeus jatkoi asian käsittelyä 26.5.2000.

Käräjäoikeus lausui ratkaisussaan, että pääkäsittely asiassa oli kestänyt 23.5.2000 yhden tunnin 5 minuuttia sekä 26.5.2000 yhden tunnin 50 minuuttia ja tuomion julistamisen ajan. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi suullisen käsittelyn asiassa kestäneen yhteensä 4 tuntia sekä määräsi avustajalle maksettavaksi palkkioksi suullisen käsittelyn osalta 2 300 markkaa. Muutoin avustajan palkkio maksettiin laskun mukaan.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A:n valitus

A vaati, että hänelle B avustamisesta valtion varoista maksettavaksi määrätty palkkio korotetaan 5 100 markaksi ja korvaus arvonlisäverosta 1 122 markaksi eli yhteensä 6 222 markaksi.

Vaatimustensa perusteina A lausui, että asiaa oli käräjäoikeudessa käsitelty kaksi eri kertaa 23.5.2000 ja 26.5.2000. Asian käsittelyä oli lykätty ensimmäisessä istunnossa, koska syyttäjä oli nimennyt uuden todistajan vastaajan kuulemisen jälkeen eikä todistaja ollut heti tavoitettavissa.

Käräjäoikeus oli virheellisesti katsonut, että kyseessä olisi ollut yksi neljä tuntia kestänyt suullinen käsittely, vaikka kyseessä oli kaksi enintään kolme tuntia kestänyttä suullista käsittelyä. Molemmista käsittelyistä tuli maksaa yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen 4 §:n mukainen 1 800 markan palkkio. Vaatimuksensa tueksi A viittasi Korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO: 2000:32.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen 4 §:n mukaan palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 1 800 markkaa, kun käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Siltä osin kuin asian suullinen käsittely matkoineen kestää kolmea tuntia kauemmin, palkkio määrätään ajankäytön perusteella.

Kysymyksessä olevan asian pääkäsittely oli alkanut 23.5.2000. Asian käsittelyä oli lykätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 10 §:n 2 kohdan nojalla ja pääkäsittelyä oli jatkettu 26.5.2000. Aloitettua ja lykkäyksen jälkeen myöhemmin jatkettua pääkäsittelyä oli pidettävä kummankin istunnon osalta yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen 4 §:n tarkoittamana erillisenä suullisena käsittelynä. Tämän vuoksi asetuksen mukainen palkkio A:lle B:n avustamisesta suullisissa käsittelyissä 23.5.2000 ja 26.5.2000 oli kummastakin erikseen 1 800 markkaa eli yhteensä suullisten käsittelyjen osalta vaaditut 3 600 markkaa.

Näin ollen A:n palkkio B:n avustamisesta käräjäoikeudessa oli yhteensä 5 100 markkaa ja arvonlisäveron osuus 1 122 markkaa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota.

Valtion varoista maksettiin asianajaja A:lle B:n avustamisesta käräjäoikeudessa käräjäoikeuden tuomitseman määrän lisäksi palkkiota 1 300 markkaa ja korvaukseksi arvonlisäverosta 286 markkaa eli yhteensä 1 586 markkaa.

Hovioikeus on ratkaissut oikeudenkäyntiavustajan palkkiota koskevan kysymyksen samalla tavalla jutuissa R 98/454, R 00/322 ja H 00/582 annetuissa ratkaisuissa.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.