Rovaniemen HO 04.09.2000 606

Saneerausmenettelyhakemus, Jutun palauttaminen

Esittely 16.8.2000

Diaarinumero S 99/783
Esittely 16.8.2000
Taltio 606
Antamispäivä 4.9.2000

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

A Ky vaati, että sen osalta aloitetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittama saneerausmenettely. Vakuutusyhtiöt C ja D, pankit E ja B sekä Kiinteistö Oy F vastustivat hakemusta.

Käräjäoikeus hylkäsi hakemuksen ja katsoi, että A Ky:n yrityssaneeraukselle oli yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin 1, 3 ja 5 kohtien mukaiset esteet.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A Ky on vaatinut, että saneerausmenettely aloitetaan. A Ky on myös vaatinut, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

A Ky on lausunut, että se oli maksukyvytön ja että maksukyvyttömyys voitiin poistaa saneerausohjelman avulla. Oli ilmeistä, että A Ky selviää normaalilla maksuliikenteellä menettelyn alkamisen jälkeen syntyvistä velvoitteista. Saneerausohjelman hyväksymisestä ei ollut voitu vielä äänestää, joten yrityksen saneerauksesta annetun lain 7 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen esteen olemassaolo oli teoreettinen kysymys.

A Ky oli 1.1. ja 29.11.1999 välisenä aikana suorittanut velvoitteitaan pankki B:lle 95.170,46 markkaa. A Ky:n liikevaihto oli vuonna 1999 2.900.000 - 3.000.000 markkaa ja käyttökate noin 200.000 markkaa. A Ky teki positiivista tulosta. Saneerausohjelman hyväksymiselle oli siten olemassa vahvat perusteet.

Vakuutusyhtiö C:n ja vakuutusyhtiö D:n vastaukset

Vakuutusyhtiö C ja vakuutusyhtiö D ovat vastanneet valitukseen.

Vakuutusyhtiöt ovat lausuneet, että A Ky ei selviytyisi saneerausmenettelyssä

saneerausohjelman velvoitteista.

Pankki E:n ja pankki B:n vastaukset

Pankki E ja pankki B ovat vastanneet valitukseen ja vaatineet, että se hylätään.

Pankit ovat lausuneet, että A Ky:n maksukyvyttömyyttä ei voitu poistaa minkäänlaisen saneerausohjelman avulla. A Ky:llä ei ollut mahdollisuuksia selvitä menettelyn alkamisen jälkeen syntyneistä veloista. Käräjäoikeudessa saneeraushakemusta vastustaneet velkojat edustivat kaikkia vakuusvelkojia ja tavallistenkin velkojien osuudesta noin 945.000 markan saatavia. Muiden velkojien saatavien määrä oli ainoastaan noin 500.000 markkaa. Saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ollut olemassa minkäänlaisia edellytyksiä. A Ky oli maksanut pankki B:n lainojen suorituksia 19.4. ja 20.10.1999 välisenä aikana 57.354,16 markkaa, kun A Ky:n pankki B:lle suorittamista määristä vähennettiin pankin pankkitakauksen nojalla suorittama A Ky:n velka 15.938,10 markkaa. A Ky:n maksamatta olleiden suoritusten määrä pankki B:lle sanotulta ajalta oli 119.501,48 markkaa. Pääkäsittelyn toimittaminen hovioikeudessa oli asian selvitetty tila huomioon ottaen tarpeetonta.

Kiinteistö Oy F:n vastaus

Kiinteistö Oy F ei ole antanut siltä pyydettyä vastausta.

Tilintarkastaja G:n kirjelmä

G on 23.5.2000 toimittanut hovioikeuteen kirjelmän.

Lausumat

A Ky on vaatinut, että G:n kirjelmä otetaan huomioon asiaa ratkaistaessa. A Ky on lausunut, että sen toiminnan perusteissa oli tapahtunut olennainen muutos Kiinteistö Oy F:n irtisanottua ravintolatilojen vuokrasopimuksen. A Ky jatkoi kuitenkin mökkien vuokrausta ja pitopalvelutoimintaa, jotka olivat yhtiön toiminnan kannattavimmat osa-alueet.

Pankki E, pankki B sekä verovirasto H ovat antaneet hovioikeuden niiltä pyytämän lausuman G:n kirjelmän ja A Ky:n lausuman johdosta.

Vakuutusyhtiö C, vakuutusyhtiö D ja Kiinteistö Oy F eivät ole antaneet hovioikeuden niiltä pyytämää lausumaa.

KÄSITTELYRATKAISU

Vaatimus

Pankki E ja pankki B ovat G:n kirjelmän ja A Ky:n lausuman johdosta antamassaan lausumassa vaatineet, että A Ky:n kirjallisessa lausumassa esitetty vaatimus jätetään tutkimatta, koska A Ky ei enää valitukselle säädetyn määräajan jälkeen voinut vedota uusiin seikkoihin.

Ratkaisu

Kiinteistö Oy F on käräjäoikeuden päätöksen antamisen ja valitukselle säädetyn määräajan jälkeen irtisanonut ravintolatilojen vuokrasopimuksen. Tämän A Ky:n toiminnassa tapahtuneen muutoksen vuoksi yhtiöllä on oikeus vedota lausumassa esitettyihin seikkoihin valitukselle säädetyn määräajan jälkeen.

Lainkohdat

Oikeudenkäymiskaari 14 luku 2 § 1 momentti 1 kohta
Oikeudenkäymiskaari 25 luku 17 § 1 momentti.

HOVIOIKEUDEN PÄÄASIARATKAISU

Perustelut

A Ky:n toiminnassa käräjäoikeuden päätöksen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset vaikuttavat asian ratkaisuun. Tämän vuoksi ja koska oikeusastejärjestyksen noudattaminen edellyttää asian palauttamista käräjäoikeuteen ja koska se, että hovioikeus ottaisi asian välittömästi ratkaistavakseen, ei ole riittävästi perusteltavissa viivytyksen tai kustannusten välttämisellä eikä muillakaan tarkoituksenmukaisuudesta johtuvilla näkökohdilla, hovioikeus on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Päätöslauselma

Hovioikeus kumoaa käräjäoikeuden päätöksen ja palauttaa jutun käräjäoikeuteen, jonka tulee hovioikeuden päätöksen saatua lainvoiman omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.