Rovaniemen HO 14.08.2000 552

Lähestymiskiellon rikkominen, Henkisen kärsimyksen korvaaminen

Pääkäsittely 6.6.2000

Diaarinumero R 00/252
Pääkäsittely 6.6.2000
Taltionumero 552
Antopäivä 14.8.2000

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A oli tuomittu käräjäoikeudessa rangaistukseen lähestymiskiellon rikkomisesta. Käräjäoikeus oli hylännyt asianomistaja B:n vaatimuksen henkisen kärsimyksen korvaamisesta lakiin perustumattomana. A ja B valittivat hovioikeuteen. A:n valitus jätettiin hovioikeudessa sillensä, koska A oli jäänyt pois hovioikeuden pääkäsittelystä. Hovioikeus tutki vain B:n valituksen.

Valitus

B oli vaatinut, että A velvoitettiin korvaamaan hänelle henkisestä kärsimyksestä 8.000 markkaa laillisine korkoineen.

Vaatimuksensa perusteena B oli lausunut, että lähestymiskiellon rikkominen oli vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettu vapauteen tai kotirauhaan kohdistunut tai muu sen kaltainen rikos.

Vastaus

A oli vastannut B:n valitukseen ja vaatinut, että se hylätään.

Vaatimustensa perusteena A oli lausunut, että lähestymiskiellon rikkominen ei ollut vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettu rikos, eikä se kohdistunut kyseisessä lainkohdassa tarkoitettuihin oikeushyviin. Lähestymiskiellon rikkominen oli rangaistavaa rikoslain 16 luvun 9a §:n nojalla. Rangaistusuhan tarkoituksena oli tehostaa tuomioistuimen antamaa kieltoa, jonka rikkominen kohdistui siis viranomaisiin, eikä kiellolla suojattuun henkilöön.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n nojalla korvattiin henkinen kärsimys sille, joka oli joutunut vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistuvan tai muun sen kaltaisen rikoksen kohteeksi.

Lähestymiskiellon tarkoituksena oli luonnollisen henkilön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjuminen. Lähestymiskiellolla suojattiin itsensä uhatuksi tuntevaa henkilöä paitsi fyysiseltä myös henkiseltä väkivallalta kuten uhkauksilta, kiusanteolta tai häirinnältä. Lähestymiskiellon rikkominen, vaikka samalla ei tehtäisikään muuta rikosta, merkitsi kiellolla suojattavalle henkilölle uhkaa ja häiriötä, joita vastaan hänelle annettiin oikeudellista suojaa. Samalla kielletty yhteydenotto osoitti myös piittaamattomuutta viranomaisen määräyksestä ja kohdistui näin myös oikeudenhoitoon.

Ottaen huomioon lähestymiskiellon tarkoituksen, voitiin lähestymiskiellon rikkomista pitää vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna vapauteen ja kotirauhaan kohdistuvan kaltaisena rikoksena, jonka perusteella rikoksen asianomistajalla oli oikeus saada korvausta henkisestä kärsimyksestä.

B oli kertonut, että hänelle oli aiheutunut käräjäoikeuden tuomiossa A:n syyksi lähestymiskiellon rikkomisena luettujen yhteydenottojen, seuraamisten ja tarkkailujen vuoksi unettomuutta ja painajaisia sekä pelkotiloja. Todistajina kuullut C ja D olivat kertoneet, että B:n käytös oli muuttunut aina pelokkaaksi ja hermostuneeksi, kun A oli ottanut yhteyttä B:hen tai ajanut autollaan B:n olinpaikan läheisyydessä. Todistajat olivat myös kertoneet, että B:n pelkotila oli jatkunut vielä A:n poistumisen jälkeen.

B:n ja todistajien kertomusten perusteella hovioikeus piti uskottavana, että B:lle oli aiheutunut henkistä kärsimystä A:n menettelyn johdosta. Hovioikeus arvio kohtuulliseksi korvaukseksi tuosta henkisestä kärsimyksestä 5.000 markkaa.

Ratkaisu

A velvoitettiin maksamaan B:lle korvaukseksi henkisestä kärsimyksestä 5.000 markkaa laillisine korkoineen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.