Rovaniemen HO 13.04.2000 281

Esteetön poissaolo oikeudesta todistajana

Esittely 13.4.2000

Diaarinumero R 00/204
Esittely 13.4.2000
Taltionumero 281
Antopäivä 5.5.2000

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeuden pääkäsittely rikosasiassa 24.1.2000 oli peruutettu. Pääkäsittelyn peruuttamisen yhteydessä käräjäoikeus oli ilmoittanut paikalle saapuneelle todistaja B:lle uuden pääkäsittelypäivän 14.2.2000. B:lle oli samalla ilmoitettu, että B:n oli saavuttava käräjäoikeuteen henkilökohtaisesti 2.000 markan sakon uhalla. B ei ollut saapunut 14.2.2000 käräjäoikeuden pääkäsittelyyn eikä B ollut ilmoittanut käräjäoikeudelle laillisesta esteestä.

Käräjäoikeus oli katsonut, että B:n kuuleminen oli asian selvittämiseksi välttämätöntä. Käräjäoikeus oli peruuttanut 14.2.2000 pidettäväksi määrätyn pääkäsittelyn. Käräjäoikeus oli samalla katsonut, että B:llä ei ollut laillista estettä saapua 14.2.2000 käräjäoikeuteen ja tuominnut B:n 14.2.2000 tapahtuneesta poissaolosta oikeudesta todistajana 24.1.2000 asetettuun 2.000 markan uhkasakkoon.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

B oli vaatinut, että hänelle tuomittu 2.000 markan uhkasakko poistettiin, koska hän oli jäänyt saapumatta oikeuden istuntoon siitä syystä, että oli odottanut käsittelypäivästä kirjallista ilmoitusta, jota hän ei ollut saanut, ja unohtanut sitten asian.

Vastaus

Syyttäjä oli vastannut B:n valitukseen ja vaatinut, että se hylätään.

Syyttäjä oli lausunut, että B oli laillisesti haastettu oikeudenkäyntiin. Väitetyn unohduksen tai muunkaan syyn perusteella uhkasakon poistamiseen ei ollut ollut syytä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

B oli laillisesti kutsuttu käräjäoikeuden 14.2.2000 pidettäväksi määrättyyn pääkäsittelyyn ilmoittamalla hänelle 24.1.2000 peruuntuneen pääkäsittelyn yhteydessä uusi käsittelypäivä. B:lle oli myös ilmoitettu, että hänen oli saavuttava pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti 2.000 markan sakon uhalla. B ei ollut saapunut käräjäoikeuden pääkäsittelyyn.

B:n poissaolon syyksi ilmoittamaa unohtamista ei voitu hyväksyä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi lailliseksi esteeksi.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.