Vaasan HO 18.09.1998 1073

Eläke - Panttaus

A oli pantannut liikennevakuutuslain perusteella hänelle myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen B Oy:n hänelle ja eräille muille myöntämän luoton vakuudeksi. Luoton eräännyttyä A oli sopinut B Oy:n kanssa, että B Oy:llä oli pantinhaltijana oikeus saada suorituksensa panttina olevan työkyvyttömyyseläkkeen perusteella suoritettavista vastaisuudessa erääntyvistä eläke-eristä. A:n kuitenkin kiellettyä vakuutusyhtiötä maksamasta eläkettä B Oy:lle tämä vaati kanteessaan,
että vakuutusyhtiö velvoitetaan suorittamaan sille työkyvyttömyyseläkkeeseen perustuvat eläke-erät.

Lainsäädännössä on yleisesti kielletty perustoimeentuloa turvaavien sosiaalietuuksien kuten eläkeoikeuksien luovuttaminen ja panttaaminen. Vaikka liikennevakuutuslaissa ei ole erityistä työkyvyttömyyseläkkeen luovutus- tai panttauskieltoa,
työkyvyttömyyseläkettä ei voida sen henkilökohtaisen ja saajansa perustoimeentuloa turvaavan luonteen vuoksi luovuttaa tai pantata. Vastaisuudessa erääntyvien kuukausieläkkeiden luovutus tai panttaus ilman, että samalla sovittaisiin yksilöidysti tietyistä eläke-eristä, on eläkkeensaajan kannalta rinnastettavissa tosiasiallisilta vaikutuksiltaan eläkeoikeuden luovutukseen tai panttaukseen.
Hovioikeus katsoi siten sopimuksen, jolla rajoituksetta siirretään tai pantataan erääntymättömät kuukausieläkkeet,
olevan mitättömän.

Kanteessa oli kysymys myös siitä kuukausieläkkeen määrästä,
joka on ulosottolain nojalla jätettävä A:n henkilökohtaiseen käyttöön. Hovioikeus katsoi myös sopimuksen, joka loukkasi velallisen perustoimeentuloa suojaavaa vapaaosaa,
olevan mitättömän.

Oikeuskirjallisuus

Ellilä: Ulosotto-oikeuden yleiset opit. Toinen uudistettu painos. Helsinki 1970 s. 342.
Havansi: Esinevakuusoikeudet. Toinen uudistettu painos.
Helsinki 1992 s. 87-89.
Hoppu: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Helsinki 1993 s. 132.
Koulu: Saatavan ulosmittaus. Toinen uudistettu painos. Mikkeli 1984 s. 99-103.

Jäsenet: Robert Liljenfeldt, Osmo Hänninen ja Mikko Pentti.
Esittelijä: Petteri Korhonen

Jutussa on pyydetty valituslupaa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 12.3.1999 nro 700: Ei valituslupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.