Vaasan HO 21.08.1998 928

Oikeusvoima - Vastaaja

Takaajat oli velvoitettu lääninhallituksen lainhakupäätöksellä suorittamaan pankille takaussitoumukseen perustuva pankin saatava.
Takaajat hakivat takaisinsaantia. He vetosivat siihen, että takaukset oli annettu väliaikaisina. Hovioikeus hylkäsi takaisinsaantikanteen ja lääninhallituksen tavoin katsoi takaajat maksuvelvollisiksi pankille.

Takaajat nostivat uuden kanteen pankkia vastaan. Takaajat vetosivat nyt siihen, että takauksia annettaessa pankin kanssa oli sovittu takaajien vastuun olevan toissijainen (täytetakaus).

Takaajien uudessa oikeudenkäynnissä esittämät vaatimukset, jos ne olisi hyväksytty, olisivat merkinneet puuttumista aikaisemmin lainvoimaisella tuomiolla vahvistettuun maksuvelvollisuuteen pankille. Takaajien olisi pitänyt jo lainhaku- tai takaisinsaantimenettelyssä vedota kaikkiin pankin esittämän maksuvaatimuksen kumoaviin oikeustosiseikkoihin tai oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n nojalla hakea lainvoiman saaneen tuomion purkamista. Takaajat eivät voineet uudessa oikeudenkäynnissä vaatia jollakin ensiprosessissa käyttämättä jääneellä perusteella, että heidät vapautettaisiin aikaisemmalla tuomiolla vahvistetusta maksuvelvollisuudesta. Takaajien kanne jätettiin tutkimatta.

Takki: Siviilituomion oikeusvoiman objektiivisesta ulottuvuudesta, Oikeustiede - Jurisprudentia 1987 s. 261

Tirkkonen: Suomen siviiliprosessioikeus II, Porvoo 1977 s. 295

Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto, Helsinki 1988 s. 176

Virolainen: Defensor Legis 1990, s. 73-74 (oikeustapauskommentti KKO:1990:111)

Ekelöf - Bylund - Boman: Rättegång, Tredje häftet (III). 6. painos. Stockholm 1994 s. 101 ss.

Jäsenet: Hannu Rajalahti, Seppo Männikkö, Pirjo Latvala (sj.)

Esittelijä: Timo Lehtonen

Jutussa pyydetty valituslupaa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 15.12.1998 nro 3980: Ei valitus- lupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.