Helsingin HO 30.12.1998 3932

Käräjäviskaali - Tuomioistuimen päätösvaltaisuus

Kysymys käräjäviskaalin oikeudesta toimia käräjäoikeuslain 3 b §:n ja 17 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla lautamieskokoonpanon puheenjohtajana rikosasiassa, "jossa asiassa ilmenevien seikkojen vallitessa voi seurata muu tai ankarampi rangaistus kuin sakko tai kaksi vuotta vankeutta".

Hovioikeus katsoi, että käräjäviskaalin valtuuksia koskevaa käräjäoikeuslain 17 §:n 2 momentin 4 kohdan sanamuotoa ei voitu lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevät oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen tulkita laajentavasti. Sen vuoksi ankarimmalla rangaistuksella tarkoitetaan säännöksessä sitä ankarinta rangaistusta, joka syytteessä mainitusta rikoksesta voidaan syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä rangaistussäännöksen mukaan tuomita, eikä rikoksesta tuomittavaa tosiasiallista rangaistusta. Kun syyte koski törkeää ryöstöä, josta säädetty ankarin rangaistus on kymmenen vuotta vankeutta, käräjäviskaali ei ollut toimivaltainen käräjäoikeuden puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa käsittelemään ja ratkaisemaan asiaa.

Hovioikeus kumosi ja poisti käräjäoikeuden tuomion viran puolesta.
Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeuslaki 17 § 2 mom 4 Käräjäoikeuslaki 3 b §

HE:252/1994

Vrt. KKO:1998:69

Läsnä: Varpu Lahti, Pentti W. Korhonen ja Pauli Viitanen Esittelijä: Merja Halme-Korhonen

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.