Helsingin HO 12.06.1998 1889

Oikeudenkäyntimenettely - Konkurssiin asettaminen - Tiedoksianto / kutsu - Haastamismenettely - Osakeyhtiö

Velallisosakeyhtiöllä ei ollut kaupparekisteriin merkittyä hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa eikä muuta henkilöä, jolla olisi ollut oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa yhtiön toiminimi. Konkurssisäännön 6 §:n 1 momentin c-kohtaan perustuva konkurssihakemus ja sitä koskeva käräjäoikeuden lausumapyyntö annettiin velalliselle tiedoksi 5.3.1998 oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetyssä järjestyksessä sijaistiedoksiannoin. Tiedoksianto katsottiin laillisesti toimitetuksi.

OK 11 luku 7 § OYL 16 luku 2 § 1 mom

Vrt. KKO:1994:49

Ks. HE:40/1993 sekä Mikko Könkkölä - Iiro Liukkonen: Konkurssimenettely, 1995, s. 51

Läsnä: Ukko Kiviharju, Lauri Nouro ja Esko Lähdevuori Esittelijä: Seija Ovaskainen

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.