Vaasan HO 21.10.1997 1540

Överlåtelse av rörelse - Liikkeen luovutus - Tolkning av lag - Laintulkinta - Direktiv - Direktiivi

Tingsrätten hade i sin dom ansett att fråga inte varit om en i 7 § 2 momentet lagen om arbetsavtal och i 6 § semesterlagen avsedd överlåtelse av rörelse.

Hovrätten fann i motsats till tingsrätten att fråga varit om överlåtelse av rörelse. Vid tillämpningen av förenämnda lagstadganden beaktade hovrätten även å tjänstens vägnar det av Europeiska gemenskapernas råd 14.2.1977 antagna direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter såtillvida, att hovrätten konstaterade att dess tolkning av de nationella rättsreglerna överensstämde med syftemålet i nämnda överstatliga direktiv.

Ledamöter: Markku Oksala, Björn Hagman och Lena Engstrand, som samtidigt föredrog målet.

Svaranden har ansökt om besvärstillstånd i Högsta domstolen.

Högsta domstolens avgörande: Utslag 17.8.1998 Nr 2590: Besvärstillstånd meddelas inte (LVT:3)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.