Vaasan HO 09.09.1996 1295

Oikeudenkäyntimenettely - Syytetyn kuuleminen - Syytetyn kyselyoikeus

Käräjäoikeuden syyksi lukeva tuomio perustui pääosin sellaiseen todistusaineistoon, jonka osalta syytettyä ei ollut lainkaan kuultu ja jonka osalta ei ollut toteutettu syytetylle kuuluvaa todistajan kyselyoikeutta. Oikeudenkäynnissä oli loukattu asianosaisen kuulemisperiaatetta ja syytetylle Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen e kohdan ja Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaan kuuluvaa oikeutta kuulustella ja kuulustuttaa todistajia, jotka todistavat häntä vastaan. Tämän vuoksi käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Oikeustapauksia:

KKO:1991:84, KKO:1991:145, KKO:1992:73, KKO:1994:32, KKO:1995:5, KKO:1995:66, KKO:1995:178

Kirjallisuutta:

Ervo: Ylimmät prosessiperiaatteet. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät s. 81-152. Helsinki 1996 Ervo: Oikeustapauskommentti KKO:1995:178, Lakimies 1996 s. 672-680 Jonkka: Välittömyysperiaate prosessuaalisena periaatteena, Lakimies 1992 s. 699-721 Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I s. 61-64. Helsinki 1995 Lappalainen: Oikeustapauskommenti KKO:1991:145, Lakimies 1992 s. 754-767 Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus s. 293-296. Helsinki 1991 Scheinin: Oikeustapauskommentti KKO:1991:84, Lakimies 1991 s. 1099-1105 Virolainen: Syytetyn kyselyoikeudesta todistelussa erityisesti ihmisoikeussopimusten valossa, Defensor Legis 1992 s. 9-32 Virolainen: Oikeustapauskommentti KKO:1992:73, Defensor Legis 1992 s. 75-83 Virolainen: Lainkäyttö s. 212-224. Helsinki 1995

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, jotka koskevat Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3d kohdan tulkintaa: - Bönisch (A-92, 1985), Unterpertinger (A-110, 1986), Kostovski (A-166, 1989), Windisch (A-186, 1990), Delta (A-191, 1990), Isgró (A-194-A, 1991), Asch (A-203, 1991), Lüdi (A-238, 1992), Artner (A-242-A, 1992) ja Saidi (A-261-C, 1993)

Jäsenet: Rintala, Mansner ja Auerma

Esittelijä: Korhonen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.