Vaasan HO 19.12.1994 2260

Yksityiselämän loukkaaminen - Solvaus - Syytesidonnaisuus - Oikeudenkäyntimenettely - Materiaalinen prosessinjohto - Asianosaisen kuuleminen

Ilmaisjakelulehden päätoimittaja julkaisi lehdessään laatimansa artikkelin, joka koski häneen itseensä kohdistunutta, yleisellä paikalla tapahtunutta pahoinpitelyrikosta. Artikkelissa ei mainittu pahoinpitelijän nimeä, mutta hänestä julkaistiin artikkelin yhteydessä valokuva, josta hän oli selvästi tunnistettavissa.

Pahoinpitelijä esitti asianomistajana päätoimittajaa vastaan rangaistusvaatimuksen vaatien tälle rangaistusta yksityiselämän loukkaamisesta. Hän ei esittänyt vaihtoehtoista rangaistusvaatimusta solvauksesta.

Koska artikkelissa kuvattu teko oli yleisellä paikalla tapahtunut virallisen syytteen alainen rikos ja artikkeliin liittyvä valokuvakin oli otettu heti tuon tilanteen jälkeen yleisellä paikalla, hovioikeus katsoi, ettei artikkeli koskenut asianomistajan yksityiselämää. Sen vuoksi hovioikeus katsoi, ettei päätoimittaja ollut syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemaan yksityiselämän loukkaamiseen.

Artikkelissa oli kuitenkin käytetty asianomistajan henkilöstä halventavia ilmaisuja ja artikkelin yleissävykin oli asianomistajaa halventava. Näistä seikoista voitiin päätellä, että päätoimittaja oli tahtonut loukata asianomistajaa. Sen vuoksi hovioikeus katsoi päätoimittajan syyllistyneen painotuotteen kautta tehtyyn solvaukseen.

Koska rangaistusvaatimuksessa esitetty teonkuvaus kattoi myös solvauksen tunnusmerkistön, rangaistusvaatimuksessa mainittu rikosnimike ei sitonut tuomioistuinta, vaan hovioikeus saattoi tuomita päätoimittajan rangaistukseen solvauksesta, vaikka tätä vastaan ei ollutkaan esitetty solvausta koskevaa rangaistusvaatimusta edes vaihtoehtoisesti.

Ennen tuomionsa antamista hovioikeus varasi asianosaisille tilaisuuden antaa selitys sen mahdollisuuden varalta, että vastaajan katsotaan syyllistyneen yksityiselämän loukkaamisen asemesta vain solvaukseen.

RL 27 luku 3 § 2 RL 27 luku 3a § RL 27 luku 6 §

Virolainen Jyrki: Materiaalinen prosessinjohto. Hki, 1988, s. 325 ja s. 339 ss.

III-osasto

Jäsenet: Martti Mansner, Leena Korkalainen, Johan Eklund

Esittelijä: Kari Kangas

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.