Itä-Suomen HO 16.12.1994 2303

Yksityishenkilön velkajärjestely - Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilön velkajärjestelyssä velkoja ei ollut antanut selvittäjälle lausumaa maksuohjelmaehdotuksen johdosta eikä ollut myöskään käräjäoikeudessa vastustanut maksuohjelman vahvistamista. Käräjäoikeus vahvisti maksuohjelman selvittäjän ehdotuksen mukaisena. Velkoja valitti käräjäoikeuden ratkaisusta ja vaati maksuohjelman muuttamista. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 49 §:n 1 momentin ja hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan, ellei laissa toisin säädetä, velkajärjestelyasiassa on soveltuvin osin noudatettava, mitäriita-asian käsittelystä alioikeudessa on voimassa. Maksuohjelman vahvistamista koskevalta osalta velkajärjestelyasia on verrattavissa riita-asiaan, jossa sovinto on sallittu. Velkojan maksuohjelman muuttamista koskeva vaatimus jätettiin oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n säännöksestä ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen vasta hovioikeudessa tehtynä tutkimatta.

II osasto

HE n:o 15/1990 vp.
HE n:o 250/1994 vp.

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.