Itä-Suomen HO 01.09.1994 1616

Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelman vahvistaminen - Maksuohjelman muuttaminen

Käräjäoikeuden vahvistettua A:lle ja B:lle yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat maksuohjelmat, A:n ja B:n tuloissa oli tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka saattoivat vaikuttaa heidän maksukykyynsä. Koska muutokset olivat tapahtuneet käräjäoikeuden päätösten antamisen jälkeen ja koska valituksissa oli vedottu ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka eivät olleet olleet käräjäoikeuden tiedossa maksuohjelmia vahvistettaessa, muutosten vaikutus maksuohjelmiin oli ratkaistava yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 44 §:n perusteella.
Sen seikan arvioiminen, oliko maksuohjelmien vahvistamisen jälkeen ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella maksuohjelmia voitaisiin muuttaa, kuului ensiasteena käräjäoikeudelle.
Sen vuoksi asiat palautettiin sanotun lain 44 §:n tarkoittamaa käsittelyä varten käräjäoikeuteen, jonka tuli ilmoituksetta ottaa asiat uudelleen käsiteltävikseen noudattaen soveltuvin osin kyseisen lain 61 §:n säännöksiä maksuohjelman muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä. Käräjäoikeuden vahvistamat maksuohjelmat määrättiin edelleen noudatettaviksi, kunnes käräjäoikeus asioissa toisin määrää.

III osasto

L yksityishenkilön velkajärjestelystä 44 § L yksityishenkilön velkajärjestelystä 61 §

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.