Helsingin HO 20.12.1994 6420

Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Kirjallinen vastaus - Palautus

Käräjäoikeus oli vastaajan kiistettyä 7.3.1994 vireille tulleen kanteen hylännyt kantajan vaatimukset kirjallisessa valmistelussa.
Käräjäoikeus oli katsonut, ettei suullisen valmistelun istunnon järjestäminen ollut ollut tarpeen, koska kumpikaan asianosainen ei ollut tarjonnut asiassa muuta näyttöä, kuin mitä oli sisältynyt oikeuteen jätettyihin asiakirjoihin.

Oikeudenkäymiskaaren säännökset eivät anna mahdollisuutta ratkaista riita-asiaa kirjallisessa valmistelussa sillä perusteella, ettei asiassa ole tuossa vaiheessa ilmoitettu asiakirjoista ilmenevän lisäksi muuta näyttöä. Kanne ei ole ollut myöskään siten selvästi perusteeton, että se olisi voitu tällä perusteella valmistelua jatkamatta hylätä. Asiaa ei olisi näin ollen tullut ratkaista suullisen valmistelun istuntoa pitämättä.
Asia palautettiin käräjäoikeuteen jatkokäsittelyä varten.

Läsnä: JR, RK, RH Esittelijä: Sippola

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.