Helsingin HO 04.10.1994 4652

Yrityssaneeraus - Yrityksen saneerausohjelman vahvistaminen - Saneerausvelka - Velkojien yhdenvertainen asema

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan saneerausvelalla tarkoitetaan kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen saneerausmenettelyn alkamista.
Huolimatta hallituksen esityksen edellä mainitun lainkohdan perusteluista verovelkoja koskevalta osalta hovioikeus katsoi, että saneerausmenettelyn alkamiskuukaudelta ennen menettelyn alkamista suoritetuista palkoista maksettavat ennakonpidätys- ja työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä mainittuna aikana tapahtuneen liikevaihdon perusteella maksettava liikevaihtoverovelka olivat yrityksen saneerausvelkoja eivätkä lain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuja saneerausmenettelyn alettua syntyneitä velkoja, koska perustelu oli ristiriidassa saman lain 46 §:ssä ilmaistun velkojien tasa-arvoperiaatteen kanssa eikä muistakaan lain säännöksistä ilmennyt, että verovelkojalle olisi tarkoitettu antaa muista velkojista poikkeava asema.

Läsnä: AL-KM-MLT Esittelijä: Karlsson

Hallituksen esitys (182/1992 vp.) laiksi yrityksen saneerauksesta s. 63, 89 Erkki Havansi: Suomen konkurssioikeus 1992 s. 144 Pauliine Koskelo: Yrityssaneeraus 1994 s. 131

KKO:n ratkaisu 11.7.1995 ks. KKO:1995:127

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.