Vaasan HO 05.12.1991 2359

Förening - Förfarandet vid uteslutning - Klanderbart eller ogiltigt beslut - Yhdistys - Erottamismenettely - Päätöksen moitteenvaraisuus tai mitättömyys

I föreningslagen 15 § om förfarandet vid uteslutning av medlem stadgas att medlem skall beredas möjlighet att ge förklaring innan uteslutningsbeslutet fattas. Föreningslagen innehåller inte närmare bestämmelser om hur föreningen skall förfara då den bereder medlem tillfälle att ge förklaring. Hovrätten ansåg att tiden för givande av förklaring bör vara tillräcklig med hänsyn till ärendets natur och övriga omständigheter.

Medlemmen A i en jaktvårdsförening hade samma dag som föreningsmötet hölls meddelats om att hans uteslutning behandlas vid mötet. Han hade således enligt föreningslagen 15 § beretts tillfälle att ge förklaring. Eftersom frågan om uteslutningen meddelats A endast några timmar före mötet, ansågs den tid som han beretts för att ge förklaring och för att möjligen skaffa biträde inte tillräcklig och sålunda uppfyllde den inte förutsättningarna i lagrummet.

Vid bedömningen av följderna av felet i förfarandet vid uteslutningen konstaterade hovrätten att föreningsmötet hållits på A:s hemort. A hade inte ens påstått att han varit förhindrad att delta i mötet. Även utan biträde skulle A ha haft möjlighet att ge förklaring med beaktande av föreningens verksamhet och arten av ifrågavarande sak. På dessa grunder ansågs inte felet i förfarandet vid uteslutningen vara en sådan i föreningslagen 33 § avsedd omständighet, som leder till att föreningsbeslutet är ogiltigt.

A hade väckt talan om ogiltigförklarande av uteslutningsbeslutet senare än tre månader efter det beslutet fattats. A:s käromål förkastades.

FöreningsL 15 § 2 FöreningsL 33 § 2

YhdistysL 15 § 2 YhdistysL 33 § 2

II-jaosto

Jäsenet: Ossi Kangasmaa - Markku Oksala - Jorma Latvala Esittelijä: Henrik Korsbäck

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.