Vaasan HO 04.12.1990 2291

Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntikulut - Vuokrien perimiskulut

Vuokranantaja oli huoneenvuokraa koskevassa jutussa vaatinut vastaajalta korvausta tämän maksamatta jättämien vuokrien perimiskuluista.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että velallinen yleensä voidaan oikeudenkäyntikulujen ohella velvoittaa korvaamaan velkojalle myös tällaiset kustannukset (KKO:1987:105).

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 36 §:n mukaan asianosainen voidaan kuitenkin tuomita korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut vain, milloin siihen on painavia syitä. Saatavan perimiskulut ovat rinnastettavissa oikeudenkäyntikuluihin huoneenvuokra-asioissa. Koska jutussa ei ollut esitetty mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja painavia syitä, oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ohella hylättiin myös vaatimus perimiskulujen korvaamisesta.

I-jaosto

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.