Vaasan HO 29.11.1990 2226

Vahingonkorvaus - Työnantajan korvausvastuu - Työntekijään rinnastettava itsenäinen yrittäjä - Kanavointisäännös

Vahingonkorvauslain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitettu työntekijän kuulemisvelvollisuus koski myös työntekijään rinnastettavaksi väitettyä itsenäistä yrittäjää.

Maansiirtoliikettä ja taksiliikennettä harjoittava kommandiittiyhtiö, jolla oli kolme työkonetta, oli tehnyt lyhytaikaisen työkoneen vuokraussopimuksen tie- ja vesirakennuslaitoksen tietyömaalla suoritettavasta maanleikkaustyöstä. Huomioon ottaen toimeksiantosuhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet kommandiittiyhtiötä ei voitu rinnastaa työntekijään eikä tie- ja vesirakennuslaitos voinut vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla työnantajana olla vastuussa itsenäisen yrittäjän aiheuttamaksi väitetystä vahingosta.

I-jaosto

VahL 7 luku 5 § VahL 3 luku 1 § 1 mom.

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, Vaasa, 1981, s. 316-318

Halila: Vahingonkorvausasioissa esille tulevia prosessuaalisia kysymyksiä, DL 1975, s. 260 ss.

Lappalainen: Vahingonkorvausvaatimuksesta rikosjutussa. SLY:n julkaisuja, A-sarja N:o 169, s. 512-515

Lakivaliokunnan mietintö n:o 5 hallituksen esityksen johdosta vahingonkorvausta koskevaksi lainsäädännöksi. 1974 vp. - V.M. - Esitys n:o 187 (1973 vp.) s. 2-3

Kantaja pyysi valituslupaa KKO:lta.

KKO:n ratkaisu 27.3.1991: Valituslupaa ei myönnetty (LVT:3)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.