Vaasan HO 16.11.1989 1921

Oikeudenkäyntimenettely - Väittämistaakka - Oikeustoimen pätemättöyys - Materiaalinen prosessinjohto - Asianosaisen kuuleminen

Poiketen siitä pääsäännöstä, ettei tuomioistuin saa perustaa ratkaisuaan seikkaan, johon asianosainen ei ole oikeudenkäynnissä vedonnut, hovioikeus, kun kysymys oli kiinteistöä koskevasta esisopimuksesta siihen liittyvine sopimussakkoineen, viran puolesta totesi, ettei sopimusta ollut tehty maakaaren 1 luvun 2 §:ssä säädetyssä muodossa ja että esisopimus niin muodoin oli pätemätön. Osapuoli, joka oli vetäytynyt sopimuksesta, ei ollut velvollinen suorittamaan sopimussakkoa.

Ennen tuomionsa antamista hovioikeus varasi asianosaisille tilaisuuden antaa selitys mainitun seikan johdosta.

MK 1 luku 2 §

III-jaosto

KKO:1952-I-14

Ovaskainen Seppo: Väittämistaakasta siviiliprosessissa.
Hki, 1989, s. 115

Virolainen Jyrki: Materiaalinen prosessinjohto. Hki, 1988, s. 325 ja s. 339 ss.

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.