Vaasan HO 27.10.1989 1728

Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustajan määrääminen - Erityinen syy - Sakon muuntorangaistus

Muun asian vuoksi vangittuna ollut A valitti raastuvanoikeuden päätöksestä sakon muuntorangaistusasiassa ja pyysi, että hänelle myönnettäisiin maksuton oikeudenkäynti taannehtivasti 30.1.1989 lukien ja että yleinen oikeusavustaja B määrättäisiin hänen oikeudenkäyntiavustajakseen. Pääasian osalta A vaati, että muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian käsittelyä lykättäisiin vuoden 1989 loppuun saakka ja hänelle myönnettäisiin maksuaikaa sakkojen maksamista varten.

Hylätessään pääasiaa koskevan valituksen hovioikeus katsoi, että kysymyksessä oli sellainen maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yksinkertaiseen rikosasiaan rinnastettava asia, jossa avustaja saadaan määrätä vain, jos siihen on olemassa erityisiä syitä.
Koska asiassa ei ollut esitetty eikä jutun asiakirjoista muutenkaan ilmennyt erityisiä syitä, hovioikeus hylkäsi pyynnön avustajan määräämisestä. Yksistään A:n vangittuna olemista ei pidetty laissa tarkoitettuna erityisenä syynä.

Ks. Aalto: Maksuton oikeudenkäynti s. 32 ss.
Ruso: Maksuton oikeudenkäynti ja yleinen oikeusapu s. 62 ss.
Tirkkonen: Suomen rikosprosessioikeus II s. 623

Vrt. KKO:1981-II-29, KKO:1982-II-9

Ks. myös Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 c kohta sekä Strasbourgin tuomioistuimen ratkaisu 7300/75 (Digest 2 s. 857)

Täysistunto

Esittelijä: Liisa Männikkö

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.