Vaasan HO 19.10.1989 1575

Lapsen huolto - Oikeudenkäyntimenettely - Hakemusasia - Jutun palauttaminen

Raastuvanoikeuden kansliaan saapuneessa avioerohakemuksessaan A vaati myös A:n ja B:n alaikäisen lapsen huoltoa itselleen, elatusapua lapselle sekä oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta. Asia siirrettiin raastuvanoikeuden istuntoon, mistä käsittelystä B:lle annettiin tieto, jolloin hänelle samalla ilmoitettiin, että asia voitiin ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta.
Raastuvanoikeus lykkäsi avioeroasian harkinta-aikaa varten ja ratkaisi samalla kysymyksen lapsen huollosta, elatuksesta ja vuokrasuhteen jatkamisesta, vaikka B oli poissa.

HakKäsL:n 20 §:n 1 momentin mukaan hakemusasiain käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä riita-asian käsittelystä alioikeudessa on voimassa, mikä edellä mainitussa laissa ei ole toisin säädetty. Kuultavaksi kutsutun henkilön poissaolosta asian ensikäsittelystä ei kyseisessä laissa ole säädetty.
Lapsen huollon osalta on kysymys asiasta, jossa sovinto ei ole sallittu. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan on sellainen asia lykättävä, jos laillisesti haastettu vastaaja on poissa asian ensikäsittelystä. Raastuvanoikeuden ei näin ollen olisi tullut ratkaista lapsen huoltoa koskevaa kysymystä eikä asiayhteyden vuoksi myöskään muita esitettyjä liitännäisvaatimuksia B:n oltua poissa asian ensikäsittelystä. Muun ohella tämän vuoksi hovioikeus palautti asian raastuvanoikeuteen.

V-jaosto

HakKäsL 20 § 1 mom OK 12 luku 12 § 1 mom

Ks. HE:90/1985vp, Hallituksen esitys n:o 90 (1985vp) hakemusasioiden käsittelyä yleisessä alioikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi, s. 13-17 HE:62/1986vp, Hallituksen esitys n:o 62 (1986vp) laeiksi avioliittolain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta, s. 20-21, 52

Aarnio, Helin: Avioliittolain muutetut säännökset, 1988, s. 63-69

Koulu: Hakemusasioista erityisesti avioeroasioiden kannalta, 1989, s. 143

Savolainen: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus, 1984, s. 155-156

Hirvonen: Avioeroprosessin kulku, esitelmä TurHO:n IV tuomaripäivillä 13.1.1988, s. 49-72

Hirvonen: Hakemusasioihin ja avioliittolain muutoksiin liittyvät ajankohtaiset asiat, esitelmä I-SHO:n I tuomaripäivillä 5. ja 6.5.1988, s. 73-101

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.