Vaasan HO 24.11.1987 1911/87

Lainhuudatus - II Lainhuudatusmenettely - Lykkäys

Osakeyhtiö X oli hakenut lainhuutoa rekisteröimättömän yhtiön lukuun hankkimalleen kiinteistölle ja tällöin pyytänyt lykkäystä yhtiön kaupparekisteriin merkitsemistä varten. Lykkäystä olikin myönnetty useita kertoja puolen vuoden jaksoina ja lopuksi vielä kahden viikon lykkäys, jotta hakija sai tilaisuuden esittää selvityksen siitä, että yhtiön perustaminen oli viivästynyt siitä riippumattomista syistä. Kun X hakemustaan jatkaessaan ei ollut esittänyt kiinteistötuomarille vaadittua selvitystä, vaan pyytänyt lisää lykkäystä, kiinteistötuomari oli lainhuudatuslain 11 §:n nojalla hylännyt lykkäyspyynnön ja lainhuudatushakemuksen. X haki muutosta.

Hovioikeus totesi lykkäyspyyntöihin esillä olevan kaltaisissa tilanteissa yleensä suhtaudutun joustavasti ja lykkäystä myönnetyn useitakin kertoja. Toisaalta oli ilmeistä, ettei lykkääminen voinut jatkua rajattomiin. Lainvalmistelukunta on lausunut lainhuudatuslain 11 §:n perusteluissa muun ohella, ettei ole selvyyden eikä hyvän järjestyksen vaatimusten mukaista, että lainhuudatushakemuksia pidetään riippuvina käräjistä toisiin hakijan koettamattakaan hankkia puuttuvia selvityksiä, ja että välistä tuollaisesta menettelystä saattaa joutua kärsimään kolmas henkilö, jolla ei ole puhevaltaa asiassa. Siksi lykkäyksen uusiminen on pantu riippuvaiseksi siitä, oliko hakija tehnyt voitavansa selvitysten hankkimiseksi. Lainhuutokortiston ja koko kirjaamisjärjestelmän käyttökelpoisuus ja luotettavuus edellyttävät siltä selkeyttä ja ajan tasalla oloa. Näistä syistä ei tilannetta, jossa lainhuutohakemusta pidetään vireillä vuosikausia, voida hyväksyä. Sen vuoksi ja kun X:lle oli vielä erikseen huomautettu velvollisuudesta esittää selvitys sekä hylkäyksen uhasta, kiinteistötuomarin päätöksen lopputulosta ei muutettu.

LainhuudatusL 11 §

Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1927:1. Ehdotukset laiksi sukulunastusoikeuden lakkauttamisesta ym. s. 18

Lappalainen: Virheellisen lainhuudatuspäätöksen oikaisemisesta, 1976, s. 8

Wrede-Caselius (toim.): Esineoikeuden pääpiirteet Suomen oikeuden mukaan I, 1946, s. 128

Nuolimaa: Rekisteröimättömän osakeyhtiön puolesta tehdystä kiinteistön kaupasta, 1981, s. 209 alaviite 40

VI-jaosto
Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.