Helsingin HO 15.04.1987 168

Työsopimus - Työsopimuksen irtisanomismenettely - Työntekijän kanneoikeuden vanhentuminen

Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen 6.11.1985. Työntekijä oli 15.11.1985 ilmoittanut työnantajalle pitävänsä irtisanomista lainvastaisena. Työnantaja ei ollut tehnyt asiassa sovelletun työsopimuksen irtisanomismenettelystä annetun lain 7 §:n mukaista ilmoitusta työntekijälle. Näin ollen työntekijän ei olisi tarvinnut puhevaltansa säilyttääkseen tehdä edellä mainittua ilmoitusta. Työntekijällä olisi mainitun lain 25 §:n mukaan ollut riidattomasti oikeus korvauskanteen vireillepanemiseen kahden vuoden kuluessa irtisanomisesta, jos hän ei olisi tehnyt sanottua ilmoitusta. Tämän vuoksi ja koska irtisanomismenettelyä koskevat määräykset ovat osa työntekijän työsuhdeturvaa, ei työntekijän työnantajalle tekemällä ilmoituksella, hänen pyrkiessään ilmeisesti toimimaan asiassa sovelletun lain mukaisesti, ollut vaikutusta hänen itsensä vahingoksi siten, että kanne olisi ollut pantava vireille sanotun lain 16 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa.
Työntekijällä oli siten ollut oikeus panna kanne vireille sanotun lain 25 §:ssä säädetyssä ajassa.

HE 205/83 s. 14-16

Jorma Pelkonen: Oikeudenkäyntimenettely irtisanomisasioissa.
Lakimiesliiton kustannus Oy - Lakimiesliiton koulutuskeskus. Työsopimuksen irtisanominen (4.- 5.9.1984 Lahden seurahuone) s. 11

Risto Rusama: Työsuhdeturva, Tampere 1985, s. 55, 137

Läsnä: Rosokivi, Ritola ja Riikonen (apuj.) Esittelijä: Soikkeli

KKO:1987:112

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.