Itä-Suomen HO 16.12.1982 1935/82

Väliintulo oikeudenkäynnissä

Tontinosan lunastamista koskevassa jutussa, jossa osakeyhtiö A oikeutettiin lunastamaan osakeyhtiö B:n omistama tontinosa, B:n osakkeenomistajat olivat RO:ssa vaatineet A:lta PakkolunL 13 §:ään ja RakL 60 §:n 4 mom:iin, sellaisena kuin se oli ennen sen 29.7.1977 annetulla, 1.1.1978 voimaan tulleella lailla tapahtunutta kumoamista, perustuvaa korvausta heille aiheutuvista muuttokustannuksista. Koska osakkeenomistajat olivat perustaneet mainitut haastetta ottamatta tekemänsä vaatimukset sivuväliintuloon, mutta muuttokustannusten korvaamista koskevat vaatimukset olivat sellaisia itsenäisiä tontinosan lunastamista koskevan jutun asianosaisten vaatimuksista poikkeavia vaatimuksia, joita mainituilla osakkeenomistajilla ei ollut ollut oikeutta OK 18 luvun 1 §:n nojalla sivuväliintulijoina esittää, HO hylkäsi sanotut sivuväliintulovaatimukset ja poisti RO:n lausunnon muuttokustannusten korvaamisesta.

KKO:1965-II-63

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.