Itä-Suomen HO 31.12.1979 PÄ-1646/79

Mielisairas - Kirjallinen lisäselvitys - Uskottu mies - Sovittelu VahL 2 luvun 3 §:n nojalla

Syytetty, jolla oli HO:ssa vireillä useita 28.10.1976 vastaisen yön ja 26.5.1978 välisenä aikana tehtyjä rikoksia koskevia juttuja, oli valituskirjelmissään pyytänyt muun muassa, että hänet määrättäisiin mielentilatutkimukseen. Syytetylle sittemmin kaikkia syytettyä vastaan vireillä olleita rikosoikeudenkäyntejä varten määrätty uskottu mies toimitti muutoksenhakemiselle säädetyn määräajan jälkeen HO:een kirjelmän ja sen ohessa eräässä alioikeudessa vireillä olleessa 14.3. ja 5.8.1978 välisenä aikana tehtyjä rikoksia koskevassa muussa jutussa suoritetussa mielentilatutkimuksessa annetut tutkimuksen suorittaneen lääkärin, asianomaisen sairaalan ylilääkärin ja lääkintöhallituksen lausunnot ja pyysi, että syytetyn katsottaisiin olleen kaikissa HO:ssa tuolloin vireillä olleissa jutuissa hänen syykseen luetut teot tehdessään ymmärrystä vailla ja että syytetyn maksettavaksi tuomittuja vahingonkorvauksia soviteltaisiin VahL 2 luvun 3 §:n nojalla. Kirjelmä ja lausunnot otettiin OK 26 luvun 5 §:n 1 mom:n nojalla huomioon ja syytetyn katsottiin olleen puheena olevat hänen syykseen luetut teot tehdessään ymmärrystä vailla. Syyttäjältä ja asianomistajilta ei pyydetty tuon lisäselvityksen johdosta selityksiä, koska niitä pidettiin ilmeisesti tarpeettomina (OK 26 luku 6 § 1 mom.). Juttuja ei palautettu alioikeuteen uskotun miehen kuulemista varten, vaan uskotun miehen katsottiin tulleen kuulluksi tämän HO:een toimittaman kirjelmän välityksellä. Syytetyn maksettavaksi tuomittuja vahingonkorvauksia, jotka vaihtelivat 30 markasta 1.300 markkaan asianomistajaa kohti ja joita kaikissa HO:ssa vireillä olleissa jutussa oli syytetyn maksettavaksi tuomittu yhteensä 4.001,49 mk, pidettiin, huomioon ottaen syytetyn tila, tekojen laatu, aiheutettujen vahinkojen määrä ja muut olosuhteet, kohtuullisina eikä vahingonkorvausten sovittelemiseen siten ollut aihetta.

Samoin I-SHO:n päätökset n:ot 1647/79, 1648/79, 1649/79, 1721/79 ja 1722/79

KKO:1945-II-98, KKO:1948-II-414 ja KKO:1976-II-72

Hallituksen esitys n:o 184/1977, s. 26 ja n:o 187/1973, s. 15

Ådahl: Vahingonkorvauslaki ja sen asema vahingonkorvausoikeudessa.
Vahingonkorvausoikeus. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 15, 1975, s. 25

Miettinen: Korvattava vahinko ja korvauksen määrä.
Vahingonkorvausoikeus. Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja n:o 15, 1975, s. 146-147

Arti: Vahingonkorvauslaki, s. 61

Routamo - Hoppu: Suomen vahingonkorvausoikeus, s. 304

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.