Itä-Suomen HO 20.12.1979 TU-556/78

Vekseli

Vekselin haltijalla ei ole katsottu vekselin eikä sen oikeussuhteenkaan nojalla, jonka perusteella vastaaja oli siirtänyt vekselin hänelle, olevan oikeutta hakea maksua vastaajalta.

Rakennusyhtiö A, joka oli saanut osakkaaltaan kiinteistönvälittäjä B:ltä lainaksi yhteensä 22.500 mk, oli sen johdosta tunnustanut B:lle sanotun määräisen vekselin, jonka B oli myynyt pankkiin. Lisäksi yhtiö oli tunnustanut B:n asettaman 46.000 markan määräisen vekselin, johon yhtiön toimitusjohtaja ja pääosakas C oli merkinnyt nimensä siirtäjäksi. Vekseli oli myyty pankkiin ja rahat käytetty yhtiön hyväksi. Yhtiön jouduttua konkurssiin C, joka oli luovuttanut omistamaansa kiinteistöön kiinnitetyt yhteensä 63.000 markan määräiset haltijavelkakirjat pankille vakuudeksi kaikista yhtiön sitoumuksista, oli saanut vekselit haltuunsa siten, että hän oli tunnustanut yhtiön veloista 104.400 markan määräisen vekselin ja luovuttanut sen vakuudeksi ainakin osan sanotuista haltijavelkakirjoista.
Kun haltijavelkakirjat olivat olleet myös B:n vakuutena ja C, joka oli ollut siitä tietoinen, oli toiminut niin, että B oli mainitut vakuutensa menettänyt, ei C:llä ollut vekseleiden eikä myöskään sen oikeussuhteen nojalla, jonka perusteella B oli siirtänyt C:lle 46.000 markan vekselin, oikeutta hakea maksua B:ltä. B:n, joka ei ollut varsinaisesti osallistunut yhtiön rakennustoiminnan harjoittamiseen eikä ollut saanut yhtiöltä osinkoa tai palkkaa, vaan ainoastaan myynyt johtamansa kiinteistövälitysliikkeen kautta yhtiön valmistamia huoneistoja, ei myöskään voitu (muun selvityksen puuttuessa) katsoa ottaneen vastattavakseen osaakaan yhtiön veloista (mihin seikkaan taas alioikeus oli ratkaisunsa perustanut).

Ks. KKO:1938-II-102 (enemmistö), KKO:1939-II-210, KKO:1955-II-148 (vähemmistö).

Vrt. KKO:1930-II-18, KKO:1930-II-302 ja KKO:1947-II374.

Wrede: Esineoikeuden pääpiirteet Suomen oikeuden mukaan, 1946, s. 472

Ylöstalo: Tutkimuksia vekselioikeuden alalta, 1956, s. 129-130

Grönvall - Heikonen: Vekseli- ja shekkilait selityksineen, 1962, ss. 85, 87

KKO:n ratkaisu: Päätös n:o 5334/82, A:8.2.1983: ei muutoksenhakulupaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.