Helsingin HO 26.10.1977 215

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen peruste - Erittäin painava syy irtisanomisperusteena - Vuokraoikeuden siirto

Kiinteistöyhtiö A on B:tä, C:tä ja D:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B oli 8.2.1971 vuokrannut yhtiöltä, jonka Helsingin kaupunki oli perustanut sosiaalista asunnonvuokraustoimintaa varten, 2 huonetta ja keittokomeron käsittävän asuinhuoneiston. B oli 25.1.1977 kirjallisesti pyytänyt lupaa saada siirtää vuokraoikeutensa huoneistossa asuvalle pojalleen C:lle ja tämän vaimolle D:lle. B oli 31.1.1977 vuokrasopimusta irtisanomatta muuttanut huoneistosta. Yhtiö ei ollut voinut suostua vuokrasopimuksen siirtoon sen vuoksi, että C:n ja D:n tulot ylittivät asuntohallituksen ko. huoneistotyypin vuokralle saamiselle asettaman tulorajan.
Yhtiön hallituksen päätettyä, ettei vuokraoikeuden siirtoon mainitusta syystä voitu suostua, yhtiö oli B:lle 25.3.1977, C:lle 28.3.1977 ja D:lle 30.3.1977 toimitetuilla kirjallisilla ilmoituksilla irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 30.6.1977 ilmoittaen irtisanomisen perusteeksi sen erittäin painavan syyn, että C:n ja D:n tulot ylittivät sen tulorajan, joka oli asetettu edellytykseksi asunnon saamiseksi yhtiön omistamassa talossa. A on sen vuoksi vaatinut vuokrasuhteen lakkaamisen toteamista.

AO on tuomiossaan 9.6.1977 lausunut, että C:n ja D:n yhteiset tulot sillä hetkellä ylittivät asuntohallituksen määräämän tulorajan. Koska D kuitenkin ilmoituksensa mukaan jäisi äitiyslomalle syyskuun alkupuolella 1977 ja tulon ylitys siten ei ollut olennainen ja pysyvä, AO on katsonut jääneen näyttämättä, että irtisanomiseen olisi erittäin painava syy, ja sen vuoksi hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: B:n ilmoitettua 25.1.1977 päivätyllä kirjeellä muuttavansa huoneistosta ja haluavansa siirtää vuokraoikeutensa huoneistossa hänen kanssaan asuville C:lle ja D:lle ja muutettua huoneistosta 31.1.1977, vuokraoikeus on tuona päivänä siirtynyt C:lle ja D:lle, koska A ei ole HVL 32 §:n mukaisesti irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa saatuaan tietää siirrosta.
C:n ja D:n verotettavat vuositulot ovat vuonna 1976 olleet yhteensä 59.429 mk ja kuukausitulot ennen verojen vähentämistä oikeudenkäynnin aikana yhteensä 4.920 mk, kun asuntohallituksen määräämät 2 huoneen ja keittokomeron käsittävän huoneiston vuokralaisen enimmäistulot vuonna 1977 ovat olleet verotettavien vuositulojen osalta 25.200 mk ja kuukausitulojen osalta 3.400 mk kahdelta henkilöltä. Koska C:n ja D:n tulot vuokrasuhteen alkamisesta lähtien ovat olennaisesti ylittäneet sallitun rajan, eikä heillä siten lainkaan olisi ollut oikeutta saada huoneistoa vuokralle ja kun D:n tulojen ei hänen mahdollisen äitiyslomansa vuoksi ole katsottava pysyvästi lakkaavan, on kanteessa kerrottua seikkaa, huomioon ottaen ettei yhtiön asianomaisten toimielinten laiminlyönti yhtiön hallituksen päätöksen edellyttämän vuokrasopimuksen irtisanomisen suhteen ole voinut luoda C:lle ja D:lle heidän varallisuusoloistaan riippumatonta peruuttamatonta oikeutta huoneiston hallintaan, pidettävä sellaisena erittäin painavana syynä, jonka vuoksi vuokrasuhde päättyy vuokralaisen vastustamisesta huolimatta.
Sen vuoksi ja koska A oli laillisesti irtisanonut vuokrasopimuksen, HO totesi vuokrasuhteen irtisanomisen johdosta lakanneen 30.6.1977 ja velvoitti C:n ja D:n viimeistään 31.12.1977, johon saakka A oli ilmoittanut sallivansa heidän asua huoneistossa, muuttamaan sieltä.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.