Helsingin HO 15.06.1977 102

Huoneenvuokra - Vuokraoikeuden menettäminen - Pahantapainen ja häiriöitä tuottava elämä

Asuntoyhtiö A on B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B oli viettänyt A:lta vuokraamassaan huoneistossa jatkuvasti talon muita asukkaita häiritsevää elämää, mm. metelöimällä öiseen aikaan ja siten jättänyt noudattamatta, mitä järjestyksen ja hyvien tapojen säilymiseksi talossa vaaditaan. Sen vuoksi ja koska oikaisua ei ollut saatu aikaan huomautuksesta huolimatta A on vaatinut, että B velvoitettaisiin muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiossaan 5.4.1977 katsonut tosin selvitetyksi, että B:n hallitsemassa huoneistossa oli toistuvasti metelöity myös yön aikana siten, että siitä oli aiheutunut häiriötä ainakin eräille talon asukkaille. Koska B:n vuokrasuhde kuitenkin oli kestänyt pitkän ajan ja hänen viakseen luettavalla seikalla muutoinkin oli katsottava olevan vähäinen merkitys, AO on hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: Asiassa on selvitetty, että B on maaliskuun alussa 1977 ja muulloinkin metelöimällä huoneistossa laiminlyönyt noudattaa mitä järjestykseen ja hyvien tapojen säilymiseksi vaaditaan sekä että B:lle on 14.10.1975 kirjallisesti huomautettu hänen silloin aiheuttamastaan häiriöstä. Koska A:n oikeuden vaatia B:n vuokraoikeuden julistamista menetetyksi sanottuun huomautukseen vedoten on kuitenkin huomautuksesta kuluneen pitkän ajan johdosta katsottava rauenneen eikä B:lle ole mainitun huomautuksen jälkeen annettu uutta kirjallista huomautusta ja kun hänen ei ole näytetty laiminlyöneen hyvien tapojen ja järjestyssääntöjen noudattamista enää haasteen tiedoksi antamisen jälkeen, HO katsoi, ettei ollut syytä muuttaa AO:n tuomion lopputulosta.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Iirola - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.