Helsingin HO 10.09.1975 380

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa

A on B:tä vastaan Tuusulan KO:ssa ajamassaan kanteessa kertonut, että A oli 1.9.1971 vuokrannut B:lle omistamansa huoneiston. Vuokrasuhde oli päättynyt 31.7.1972. Huoneistoa, jota B oli käyttänyt johtamassaan ravintolassa työskennelleiden muusikkojen asuntona, oli vuokra-aikana hoidettu huolimattomasti ja huoneiston sisustusta oli vahingoitettu. Mm. huoneiston seinäpaperit oli liattu, kaikkien huoneiden, myös kylpyhuoneen muovipintaiset matot oli pilattu heittämällä palavia savukkeita lattialle ja sammuttamalla ne tallaten, olohuoneen ja keittiön välinen liukuovi oli rikottu, keittiön pesupöydän altaasta oli valunut vettä lattialle ja ikkunat oli sateen ajaksi jätetty auki, mistä oli ollut seurauksena, että vesi oli vaurioittanut muovimattojen alustoja ja valunut alapuolella sijaitsevaan huoneistoon, jossa olohuoneen ja keittiön katot ja seinäpaperit olivat vaurioituneet sekä olohuoneen nahkasohva ja eräs muistoesine turmeltuneet. Sen vuoksi A on vaatinut B:n velvoittamista suorittamaan hänelle vahingonkorvausta.

KO on päätöksessään 6.11.1972 lausunut, että A:n ja B:n välisessä vuokrasopimuksessa oli vuokralaisen vastuu huoneistolle vuokra-aikana aiheutetuista vahingoista katsottava rajoitetun koskemaan vain tahallisesti aiheutettuja vahinkoja. Sen vuoksi ja koska jutussa voitiin katsoa tahallisesti vahingoitetuiksi vain lattioita, keittiön liukuovea ja jääkaappia, KO on, hyläten vaatimukset enemmälti, velvoittanut B:n suorittamaan A:lle korvauksen viimeksi mainituista vahingoista.

A ja B hakivat muutosta

HO: A:n huoneistoa oli vuokrasuhteen kestäessä tahallisesti taikka huolimattomuudesta turmeltu. Sen vuoksi ja kun vuokrasopimuksessa olevalla määräyksellä vuokralaisen vastuusta huoneistolle aiheutetuista vahingoista, huomioon ottaen olosuhteet, joissa vuokrasopimus oli laadittu, ei ollut katsottava tarkoitetun rajoittaa vuokralaisen HVL:n mukaista vastuuta, HO on korottanut B:n A:lle suoritettavia vahingonkorvauksia.

Läsnä: af Hällström - Ojantakanen - Nikula - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.