Helsingin HO 14.05.1975 304

Huoneenvuokra - Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain soveltamisala

Huonekaluliikkeen omistaja A on kiinteistöyhtymä B:tä vastaan Espoon KO:ssa ajamassaan kanteessa kertonut, että hän oli vuonna 1970 vuokrannut B:ltä kallioväestösuojasta kaksi varastohuonetta.
Näissä tiloissa oli ollut varastoituna A:n huonekaluja B:n tieten. Elokuussa 1972 väestösuojan vedenpoistopumpun ollessa epäkunnossa oli rankkasateen johdosta varaston lattialle kerääntynyt runsaasti vettä. Seurauksena oli ollut, että varastossa olleet huonekalut olivat osittain vaurioituneet.

KO on päätöksessään 13.12.1974 velvoittanut B:n suorittamaan A:lle vahingonkorvauksena 90.000 mk korkoinen.

A ja B hakivat kumpikin muutosta.

HO: Koska kanne perustuu siihen, että B on vuokranantajana laiminlyönyt velvollisuutensa pitää A:lle huonekalujen varastoksi vuokraamansa kallioväestösuojan sellaisessa kunnossa, ettei vesi päässyt turmelemaan varastossa säilytettyjä huonekaluja, eikä KO säännönmukaisessa kokoonpanossa ole ollut toimivaltainen käsittelemään ko. huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa riita-asiaa vaan juttu olisi tullut OHVL 1 ja 3 §:n nojalla ottaa käsiteltäväksi Espoon AO:ssa, HO OK 10 luvun 29 §:n 1 momentin nojalla siirsi jutun AO:een.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.