Helsingin HO 04.06.1975 292

Huoneenvuokra - Huoneenvuokrasuhteen olemassaolo

A:n kuolinpesän osakkaiden kanteesta Orimattilan KO on päätöksessään 8.5.1974 lausunut, että A oli vuonna 1972 allekirjoittanut asumissopimukseksi otsikoidun asiakirjan, jonka mukaan B sai A:n kuoltua pitää kuolemaansa saakka hallussaan A:n omistamalla tilalla olevia rakennuksia. B oli A:n kuoltua vuonna 1973 vastikkeetta hallinnut mainittuja rakennuksia suostumatta luovuttamaan niitä kuolinpesälle. Kun mainittua asiakirjaa ei voitu pitää testamenttina taikka B:n voitu katsoa hallinneen rakennuksia vuokrasopimuksen nojalla, KO on velvoittanut B:n muuttamaan rakennuksista.

B haki muutosta.

HO: B oli useita vuosia asunut tilalla toimien A:n taloudenhoitajana ja tämän kuoltua jäänyt sinne asumaan osakkaiden kanssa tekemänsä suullisen sopimuksen perusteella vastikkeetta.
Koska osakkailla oli ollut oikeus irtisanoa sopimus ja irtisanominen ei ollut, vaikka osakkaat olivatkin ilmoittaneet sille HVL:ssa mainitun perusteen, siihen nähden että kysymyksessä ei ollut huoneenvuokrasuhde, sidottu HVL:n vuokralaisen irtisanomissuojaa koskeviin säännöksiin, eikä A:n tekemää mainittua asumissopimukseksi nimettyä asiakirjaa voitu pitää sellaisena saantokirjana, jolla B:lle olisi laillisesti voitu määrätä asiakirjassa tarkoitettu asumisoikeus A:n kuoltua, HO katsoi ettei ollut syytä muuttaa KO:n päätöksen lopputulosta.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.