Helsingin HO 08.10.1975 172

Huoneenvuokra - Vuokrasopimuksen irtisanominen - Irtisanomisen toimittaminen - Vuokrasuhteen lakkaamisen toteaminen

A:n ja B:n C:tä vastaan ajamasta kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 25.6.1975 lausunut, että A ja B olivat 1.12.1974 kirjallisesti irtisanoneet C:n vuokrasopimuksen nojalla hallitseman huoneiston vuokrasuhteen päättymään 1.2.1975 syystä, että he tarvitsivat huoneiston asunnokseen, sekä että C ei ollut määräajassa ilmoittanut, ettei hän hyväksyisi irtisanomisen perustetta. Koska C:n niin ollen oli katsottava hyväksyneen perusteen ja irtisanomista, kun siinä oli mainittu vuokrasuhteen päättymisajankohta, ei ollut pidettävä sen vuoksi mitättömänä, että ilmoitettu ajankohta oli HVL:n irtisanomisaikaa koskevien säännösten edellyttämää aikaisempi, AO on, katsoen C:n vuokrasopimuksen päättyneen toimitetun irtisanomisen johdosta kuitenkin vasta 31.3.1975, velvoittanut C:n muuttamaan.

C haki muutosta.

HO: Ei muutosta.

Läsnä: Poukka - Seppälä - Haltia - Wiias - Pohjola

Eri mieltä oleva jäsen Pohjola lausui, että koska C ei ollut näyttänyt etteivätkö A ja B tarvitsisi huoneistoa asunnokseen, ei ollut syytä muuttaa AO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.