Helsingin HO 01.10.1975 130

Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntimenettely - Asianosainen - Alivuokrasuhteeseen liittyviä oikeuskysymyksiä

A on B:tä ja C:tä vastaan ajamissaan kanteissa Helsingin AO:ssa kertonut, että hän oli irtisanonut B:lle vuokraamansa asuinhuoneiston vuokrasopimuksen päättymään syystä, että hän tarvitsi huoneiston omaan käyttöön asunnoksi, ja että B oli vastustanut irtisanomisen perustetta. B oli lisäksi laiminlyönyt maksaa huoneistosta lämminvesimaksun ja vuokra oli maksettu epäsäännöllisesti. B oli vielä A:n luvatta luovuttanut huoneistoon ottamilleen kahdelle alivuokralaiselle enemmän kuin puolet huoneiston pinta-alasta. Sen vuoksi A on vaatinut, että AO toteaisi B:n vuokrasuhteen lakanneen niin hyvin irtisanomisen perusteella kuin vuokraoikeuden menettämisenkin johdosta ja että B ja hänen alivuokralaisenaan huoneistossa asunut C velvoitettaisiin muuttamaan.

AO on tuomiossaan 4.3.1975 lausunut jääneen näyttämättä, että A tarvitsisi huoneiston omaan käyttöönsä asunnoksi tai että vuokria ja lämminvesimaksuja olisi maksettu sillä tavoin myöhästyneenä, että vuokraoikeus olisi menetetty, taikka että B olisi vuokrannut enemmän kuin puolet huoneistoon kuuluvista huoneista keittiö niihin luettuna toisille henkilöille. Tämän vuoksi AO on hylännyt kanteen kokonaisuudessaan.

A haki muutosta.

HO: AO:n ei olisi tullut ottaa tutkittavakseen A:n kannetta siltä osin kuin siinä on vaadittu B:n alivuokralaisen C:n velvoittamista häädön uhalla muuttamaan huoneistosta. HO jätti sen vuoksi tutkimatta mitä A HO:ssa oli esittänyt AO:n tuomion muuttamiseksi sanotulta osin. Tutkiessaan jutun muilta osin HO katsoi, että A tarvitsi huoneiston omaan käyttöönsä asuntona ja vahvisti vuokrasopimuksen irtisanomisen perusteella lakanneeksi.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.