Helsingin HO 04.06.1975 100

Huoneenvuokra - Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteessa

Rakennusyhtiö A:n kanteesta Helsingin AO on tuomiossaan 2.12.1974 lausunut, että hotelliyhtiö B oli 26.6.1973 vuokrannut A:lta asuinhuoneiston 1.065 mk kuukausivuokrasta ja sitoutunut vastaamaan siitä, että huoneisto oli vuokra-ajan, joksi oli sovittu 3 kuukautta, päätyttyä vuokranantajan vapaassa hallinnassa. Vuokrasuhde oli lakannut 30.9.1973. Huoneistoon, jonka B oli vuokrannut edelleen työntekijälleen työsuhdeasunnoksi, oli vuokrasuhteen lakkaamisen jälkeen jäänyt asumaan mainitun työntekijän perhe ja huoneisto oli vapautunut tämän hallinnasta vasta 3.5.1974. B ei ollut näyttänyt ilmoittaneensa huoneiston vapautumisesta A:lle tai A:n muutoinkaan saaneen siitä tietoa ennen 15.9.1974. Sen vuoksi ja kun B siten oli korvausvelvollinen A:lle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta 15.9.1974 asti, AO on HVL 6 §:n 1 mom. ja 7 §:n nojalla velvoittanut B:n suorittamaan A:lle korvauksena huoneiston hallinnasta 1.065 mk mukaan kuukaudelta 12.247 mk.

B haki muutosta.

HO: Koska B oli vuokrasopimuksessa sitoutunut vastaamaan siitä, että huoneisto vuokrakauden päätyttyä oli vapaana vuokranantajan käytettävissä, ja B oli tämän sitoumuksen perusteella vastuussa sen vahingon korvaamisesta, joka A:lle oli syntynyt, kun huoneisto ei tällöin ollutkaan vapaa, HO velvoitti B:n suorittamaan A:lle korvauksena huoneiston hallinnasta, siihen nähden että A:n olisi asianmukaista huolellisuutta noudattaen pitänyt viimeistään 1.6.1974 havaita huoneiston olevan vapaana, ajalta 1.10.1973-30.6.1974 9.585 mk.

Läsnä: Seppälä - Mäkelä - Multia - Wiias - Pohjola

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.