Helsingin HO 10.07.1974 353

Huoneenvuokra - Huoneenvuokrasuhteen olemassaolo - Aviopuolisot vuokralaisina

A oli 25.6.1973 ostanut B:n miehen vanhemmilta omakotitalon, jonka alakerrassa B asui. A:n kanteesta Espoon KO on päätöksessään 16.11.1973 lausunut, että B, joka oli 26.10.1973 saanut avioeron miehestään, oli miehen muutettua elokuussa 1973 rakennuksesta jäänyt siihen asumaan suostumatta luovuttamaan sitä A:lle. Näyttämättä oli jäänyt, että B olisi hallinnut huoneistoa vuokrasuhteen nojalla. Ko on sen vuoksi velvoittanut B:n muuttamaan huoneistosta.

B haki muutosta.

HO: B:n miehen vanhemmat olivat antaneet B:n yhdessä miehensä kanssa asua vastikkeetta kysymyksessä olevassa silloin omistamassaan talossa sen alakerran huoneistossa heidän itsensä asuessa yläkerran huoneistossa vuoteen 1970 saakka, jolloin he olivat muuttaneet B:n yhdessä miehensä kanssa omistamaan toiseen taloon saaden sen yksinomaiseen käyttöönsä B:n miehen vanhempien omistaman talon jäädessä vastaavasti B:n ja hänen perheensä yksinomaiseen käyttöön. Tähän nähden oli katsottava, että B:n ja hänen puolisonsa käyttöoikeus rakennukseen oli ollut vastikkeellista, vastikkeena miehen vanhempien asuttavaksi luovutetun kiinteistön käyttöoikeus. B:n hallintaan oli niin ollen sovellettava HVL:n säännöksiä eikä niiden mukaisia edellytyksiä hallintasuhteen purkamiselle ollut esitetty. Sen vuoksi HO kumosi KO:n päätöksen ja hylkäsi kanteen.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Mäkelä - Wiias - Pohjola

Eri mieltä olivat jäsenet Mäkelä ja Wiias, jotka katsoivat, ettei ollut syytä muuttaa KO:n päätöstä.

A pyysi KKO:lta muutoksenhakulupaa.

KKO 29.10.1976 tuomio n:o 1889: Koska B:n ja hänen miehensä sekä miehen vanhempien järjestäessä asumisensa HO:n tuomiossa kerrotuin tavoin ei ollut näytetty tarkoittaneen perustaa puolin ja toisin huoneenvuokrasuhdetta, KKO kumosi HO:n tuomion ja jätti asian KO:n päätöksen varaan.

Läsnä: Schwindt - Hakala - Miettinen - Grönqvist - Takala

Eri mieltä olevat jäsenet Grönqvist ja Hakala hylkäsivät anomuksen ja lausuessaan asiasta totesivat, että B:n ja hänen miehensä toiselta puolen sekä miehensä vanhempien toiselta puolen järjestäessään asumisensa HO:n tuomiossa kerrotuin tavoin oli katsottava perustaneen keskenään huoneenvuokrasuhteen, ja että B:n oikeus asua A:lle myydyllä tilalla sijaitsevassa rakennuksessa siten perustui huoneenvuokrasuhteeseen, joten ei ollut syytä muuttaa HO:n tuomiota.

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.