Helsingin HO 18.12.1974 123

Huoneenvuokra - Vuokrasuhteen lakkaamisen toteaminen

A on Vantaan AO:teen 2.8.1974 saapuneen haastehakemuksen ja B:lle 9.8.1974 tiedoksi toimitetun haasteen nojalla kertonut, että A oli 29.4.1974 kirjallisesti irtisanonut B:lle vuokraamaansa huoneistoa koskevan vuokrasopimuksen päättymään 31.7.1974. B oli ilmoittanut, ettei hän hyväksynyt irtisanomisen perustetta. A on sen vuoksi vaatinut, että vuokrasopimuksen todettaisiin irtisanomisen johdosta lakanneen 31.7.1974 ja B velvoitettaisiin muuttamaan huoneistosta.

AO on tuomiollaan 20.9.1974, katsoen irtisanomisen tapahtuneen laillisesti ja sen perusteen näytetyn toteen, hyväksynyt kanteen.

B haki muutosta.

HO: Koska A ei ollut B:n vastustettua irtisanomisen perustetta pannut asiaa AO:ssa vireille 3 kuukauden kuluessa irtisanomispäiväksi katsottavasta 30.4.1974 ja kun irtisanominen oli siten HVL 37 a §:n mukaan verrattuna saman lain 5 §:ään tehoton, HO hylkäsi kanteen.

Läsnä: Seppälä - Mäkelä - Nikula - Wiias - Pohjola

Komm: Mitättömyys on otettu HO:ssa huomioon viran puolesta vuokralaisen vaatiessa kanteen hylkäämistä muulla perusteella.

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.