Helsingin HO 18.12.1974 41

Huoneenvuokra - Laittomasti korotetun vuokran palauttaminen - Säännöstelymääräykset

A on B:tä vastaan ajamassaan kanteessa Helsingin AO:ssa kertonut, että B, vuokrattuaan A:lle 18.12.1970 asuinhuoneiston 1.1.1971 lukien, oli perinyt huoneistosta vuokraa 700 mk kuukaudessa, vaikka B oli edelliseltä vuokralaiselta 6.9.1968 päivätyn vuokrasopimuksen mukaan perinyt vuokraa samasta huoneistosta ainoastaan 650 mk kuukaudessa. Koska vuokraa oli korotettu vuokrasäännöstelymääräysten vastaisesti, A on vaatinut B:n velvoittamista palauttamaan hänelle liikaa maksamansa vuokra 50 mk kuukaudelta 1.1.1971 ja 30.4.1974 väliseltä ajalta eli yhteensä 2.000 mk korkoineen.

AO on tuomiollaan 10.4.1974, koska huoneenvuokrien valvontaa ja sännöstelyä koskevien määräysten soveltaminen asuinhuoneistoihin oli päättynyt 1.2.1974 eli ennen kanteen vireille panoa ja säännöksiin ei enää voitu perustaa yksityisoikeudellisia vaatimuksia, sekä koska huoneistosta maksetun vuokran ei voitu katsoa olevan olennaisesti korkeampi kuin vuokra-arvoltaan samanveroisista huoneistoista maksettava kohtuullinen käypä vuokra, hylännyt kanteen.

A haki muutosta.

HO: B on perinyt huoneistosta vuokraa A:lta 1.1.1971 ja 31.7.1973 välisenä aikana 700 mk mukaan ja 1.8.1973 lähtien 734 mk mukaan kuukaudelta, vaikka säännöstelymääräysten mukainen vuokra, huomioon ottaen huoneistosta aikaisemmin maksettu 650 mk kuukausivuokra sekä siihen sallitut korotukset, olisi ollut 1.1.1971 ja 29.2.1972 välisenä aikana 650 mk, 1.3.1972 ja 31.7.1973 välisenä aikana 672 mk sekä 1.8.1973 ja 31.1.1974 välisenä aikana 706 mk kuukaudessa. Sen vuoksi ja koska huoneenvuokrien valvontaa ja säännöstelyä koskevien määräysten kumoaminen ei estä laittomasti perittyjen vuokrien takaisin saamista, HO velvoitti B:n palauttamaan A:lle liikaa perittyinä vuokrina ajalta 1.1.1971-31.1.1974 yhteensä 1.344 mk korkoineen.

Läsnä: af Hällström - Seppälä - Enegren - Wiias - Pohjola

Komm: Ari Saarnilehto, Defensor Legis 1975 s. 214-216

ES.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.