Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Helsingin HAO 03.02.2023 653/2023

Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Hoidon jatkaminen - Oikeusturvatakeiden riittävyys - Sairaalan ulkopuolisen lääkärin lausunto

Diaarinumero: 4023/2022
Taltionumero: 653/2023
Antopäivä: 3.2.2023

Mielenterveyslain 12 a §:n 1 momentin mukaan sairaalan on järjestettävä tahdosta riippumattomassa hoidossa olevalle potilaalle tämän pyynnöstä mahdollisuus saada hoitavan sairaalan ulkopuolisen, riippumattoman lääkärin arvio ja lausunto hoidon tarpeesta ennen kuin hoidon jatkamisesta tehdään päätös. Potilas oli ilmoittanut haluavansa ulkopuolisen lääkärin arvion ennen tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon jatkamisesta päättämistä. Potilaalle oli tämän jälkeen myönnetty lomalupa Lappiin. Sairaalan näkemyksen mukaan loma tuki potilaan kuntoutumista ja antoi hänen sairaudentilastaan merkittävää tietoa. Potilaan lomaillessa Lapissa hänelle ilmoitettiin puhelimitse, että hänelle on järjestetty hoitavan sairaalan ulkopuolisen lääkärin tapaaminen sairaalassa (Uudellamaalla) seuraavana päivänä. Potilas kieltäytyi ulkopuolisen lääkärin arviosta, koska oli Lapissa. Korvaavaa mahdollisuutta ulkopuolisen lääkärin tapaamiselle ei tarjottu.

Hallinto-oikeus katsoi, että sairaala ei ollut voinut kohtuudella olettaa, että potilas pystyisi saapumaan Lapista seuraavaksi päiväksi sairaalaan Uudellemaalle tapaamaan lääkäriä. Mielenterveyslain edellyttämä mahdollisuus ulkopuolisen lääkärin arvioon perustuu erityisesti vaatimukseen siitä, että potilaan on saatava riittävä suoja mielivaltaa vastaan. Hoidon jatkamista koskevan päätöksen vahvistamisen edellytys on siten, että potilaalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus saada ulkopuolisen lääkärin arvio ennen hoidon jatkamisesta päättämistä, mikäli hän on sitä pyytänyt. Potilaan hoitoon tai kuntoutukseen liittyvät toimet eivät voi olla esteenä ulkopuolisen lääkärin arvion järjestämiselle. Asiassa oli tapahtunut menettelyvirhe.

Ylilääkärin päätös jätettiin vahvistamatta.

Mielenterveyslaki 12 a §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden lainoppineet jäsenet Mika Hämäläinen ja Annika Lumikari (t) sekä asiantuntijajäsen Laura Blåfield.

Asian esittelijä Annika Aroharju.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.