Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2023

Tulossivut

1-20 21-39

Itä-Suomen HAO 07.11.2023 2488/2023
Asevelvollisuus - Reservi - Sukupuolen korjaaminen - Yhdenvertaisuus - Sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä
Itä-Suomen HAO 31.10.2023 2426/2023
Aluevalitus - Toimielimen puheenjohtajiston erottaminen - Sananvapaus - Harkintavalta
Helsingin HAO 25.10.2023 6118/2023
Ulkomaalaisasia - Kansainvälinen suojelu - Toissijainen suojelu - Poissulkemislauseke - Törkeä rikos
Helsingin HAO 17.10.2023 5919/2023
Arvonlisävero - Ennakkoratkaisu - Alennettu verokanta - Liittymisperiaate - Lastenateria ja sen yhteydessä luovutettu lelu
Turun HAO 16.10.2023 H1880/2023
Päätöksen tiedoksisaanti - todisteellinen tiedoksianto - sähköinen tiedoksianto - valitusajan alkaminen - puutteellinen valitusosoitus
Itä-Suomen HAO 16.10.2023 2306/2023
Henkilökohtaisen tulon verotus - Luovutusvoitto - Virtuaalivaluutta - Hankintameno - Luovutusjärjestys - FIFO-periaate
Helsingin HAO 12.10.2023 5715/2023
Valmisteverotus - Verotusmenettely - Virheellisesti suoritettu vero - Verotuksen oikaisu - Oikeus hakea veron palauttamista
Itä-Suomen HAO 27.09.2023 2139/2023
Tietosuoja - Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö - Tietoturvallinen käyttöympäristö - Findata
Helsingin HAO 26.09.2023 5328/2023
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Valmisteverodirektiivi - Valmisteverotus - Alkoholi- ja alkoholijuomavero - Etämyynti - Myyjän osallistuminen kuljetuksen järjestämiseen
Itä-Suomen HAO 22.09.2023 2101/2023
Tietosuoja - Nimikirjalaki - Asiakirjajulkisuus - Henkilörekisteri - Käyttötarkoitus - Yksityinen käyttö - Asiakirjan antamistapa
Turun HAO 01.09.2023 H1559/2023
Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja - Työkokemus
Turun HAO 06.07.2023 H1348/2023
Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Uusintahakemus - Tutkimatta jättäminen - Ulkomaalaislain 102 §:n 3 momentin tulkinta
Helsingin HAO 06.07.2023 4035/2023
Liikennevakuutusmaksua vastaava maksu ja laiminlyöntimaksu - Valitusosoitus hallinto-oikeuteen - Virheellinen valitusosoitus - Valitusosoituksen puutteet - Virheellisen valitusosoituksen vaikutus - Valitusajan alkaminen - Velvoittava päätös - Päätöksen tiedoksianto - Tiedoksiantotapa - Tavallinen tiedoksianto - Todisteellinen tiedoksianto - Tiedoksianto saantitodistusta vastaan
Helsingin HAO 30.06.2023 3431/2023
Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Päästökauppa - Konservatiivinen arvio - Rekisteritapahtuman peruutus - Komission asetuksen säännösten pätemättömyys - Primäärioikeuden vastaisuus - Omaisuudensuoja
Helsingin HAO 29.06.2023 3905/2023
Autovero - Veroprosentti - Autoveroprosentin määräytyminen - Selvitys hiilidioksidipäästöistä - EY-tyyppihyväksyntä - Laskennallinen hiilidioksidipäästö
Turun HAO 26.06.2023 H/1248/2023
Mielenterveysasia - Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito - Oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon jatkaminen - Alistus - Sairaalan ulkopuolinen lääkäri - potilaan oikeuksien suojaaminen - organisatorinen erillisyys - ulkopuolisen lääkärin riippumattomuus - ulkopuolisen lääkärin sidonnaisuus hoitavaan sairaalaan
Pohjois-Suomen HAO 20.06.2023 961/2023
Porotaloutta kohdannut tuho - Tuhon määrittäminen - Paliskunnan yliluku - Laissa annettu valtuutus asetuksella säätämiseen - Asetuksen soveltamisrajoitus
Vaasan HAO 20.06.2023 817/2023
Elinkeinotulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Omien osakkeiden hankinta - Varainsiirtovero
Helsingin HAO 31.05.2023 3162/2023
Arvonlisävero - Poikkeukset myynnin verollisuudesta - Itsenäinen yhteenliittymä - Yhteenliittymän jäsenten harjoittama toiminta - Direktiivin tulkintavaikutus - Rekisteröinti
Vaasan HAO 31.05.2023 718/2023, 719/2023, 720/2023
Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Osittaisjakautuminen - Huojennuksen laskeminen - Nettovarallisuus - Vertailuarvo - Yritysvarallisuudessa tapahtunut muutos
Tulossivut

1-20 21-39

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.