Vaasan HAO 31.08.2022 864/2022

Ympäristölupa - ympäristöluvan voimassaolo - epämääräinen lupamääräys voimassaolosta - voimassaolomääräys sidottu maa-aineslupaan - voimassaolon muuttaminen määräaikaiseksi - yhtenäinen voimassaolo maa-ainesluvan kanssa

Diaarinumero: 728/2020
Taltionumero: 864/2022
Antopäivä: 31.8.2022

Asiassa oli kyse ympäristölupahakemuksesta kallion louhintaan ja murskaukseen. Toiminnalla oli ennestään lainvoimainen maa-aineslupa. Ympäristöluvan voimassaolosta on lupapäätöksessä määrätty seuraavaa:

Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa hiekan, soran sekä kallion ottamiseen. Tämä päätös on voimassa niin kauan, kun maa-ainesten ottotoiminnalla on alueella voimassa oleva maa-aineslupa maa-ainesten ottamiseen.

Hallinto-oikeus katsoi, että ympäristöluvan voimassaoloa ei ollut valituksenlaisessa päätöksessä sidottu voimassa olevaan maa-aineslupaan, vaan ympäristöluvan voimassaolomääräyksen sanamuoto mahdollisti ympäristöluvan voimassaolon jatkamisen myöntämällä alueelle uusia maa-aineslupia ja vastaavasti ympäristöluvan voimassaolon lakkauttamisen peruuttamalla maa-aineslupa. Ympäristöluvan voimassaolosta olisi näin ollut tosiasiallisesti mahdollista päättää ilman ympäristönsuojelulain mukaista menettelyä, minkä ei voitu katsoa vastaavan ympäristönsuojelulain tarkoitusta. Valittu voimassaolomääräyksen kirjoittamistapa tarkoitti myös sitä, että lupapäätöksestä ei käynyt selvästi ilmi luvan voimassaoloa ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 1 momentin 8 kohdan edellyttämällä tavalla.

Hallinto-oikeus muutti luvan määräaikaiseksi siten, että luvan voimassaoloaika päättyi samana päivänä kuin voimassa oleva maa-aineslupa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.