Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2022

Pohjois-Suomen HAO 11.05.2022 630/2022
Kokoontumislaki - Yleinen kokous - Mielenosoitus - Poliisi - Yleisen kokouksen kieltäminen - Ilmeinen lainvastaisuus - Tartuntatautilaki
Turun HAO 03.05.2022 H728/2022
Kansainvälinen suojelu - Turvapaikka - Poissulkemislauseke - Törkeä muu kuin poliittinen rikos - Lieventävät asianhaarat
Helsingin HAO 03.05.2022 H2466/2022
Liikennemerkkisuunnitelma - Liikenteenohjauslaitteen asettaminen -Katualueen käyttötarkoituksen muuttaminen - Tieliikennelaki - Maankäyttö- ja rakennuslaki - Asemakaava - Katusuunnitelma
Itä-Suomen HAO 25.04.2022 983/2022
Tartuntatautilain mukainen päätös - Ravitsemisliikkeiden aukiolorajoitukset - Ravitsemisliikkeiden valvonta - Tartuntatautilain 58 b §
Vaasan HAO 06.04.2022 387/2022
Tartuntatautilaki - ravitsemistoiminnan keskeyttäminen - asianosaisen kuuleminen - viranomaisen menettely - viranomaisen ohjeistus - viranomaisen määräys - - luottamuksensuoja
Turun HAO 31.03.2022 H551/2022
Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Käännyttäminen - Maahantulokielto - Puolison valitusoikeus
Pohjois-Suomen HAO 29.03.2022 22/0016/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Rakennuslupa - Tuulivoimala - Vaikutusten arviointi - Selvitysten riittävyys - Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji - Susi - Heikentämis- ja hävittämiskielto
Pohjois-Suomen HAO 29.03.2022 22/0015/1
Maankäyttö- ja rakentaminen - Poikkeaminen - Kaavan muutos - Tuulivoimala - Tuulivoimaloiden korottaminen - Kaavallisen tarkastelun tarve - Yhdenvertaisuus
Helsingin HAO 22.03.2022 H1581/2022
Ennakkoperintä - Listaamattoman yhtiön henkilöstöanti - Henkilöstön enemmistövaatimuksen täyttyminen - Henkilöstöannin ehtojen objektiivisuus ja yhtäläisyys - Tarjottavien osakkeiden määrä - Työsuhteen kesto
Turun HAO 22.03.2022 H487/2022
Yliopistot - Monivalintatehtävät - Automaattinen pisteytysalgoritmi
Itä-Suomen HAO 17.03.2022 661/2022
Elinkeinotulon verotus - Sulautuminen - Sulautumisvastike - Vastikkeettomuus - Jatkuvuusperiaate - Sulautuvan yhtiön osakkeiden hankintameno
Vaasan HAO 16.03.2022 233/2022
Vesilaki - Ojitus - Hankkeesta vastaava - Asianosainen
Hämeenlinnan HAO 09.03.2022 H389/2022
Maataloustuki - viljelijätuki - tukivuosi 2020 - luonnonhaittakorvaus - yleinen hehtaarituki - pohjoinen hehtaari tuki - rinnakkaiset tukihakemukset - tuen myöntäminen - peltolohkon hallinta - määräosainen omistus - yhteisomistussuhde
Hämeenlinnan HAO 09.03.2022 22/0037/1
Maataloustuki - viljelijätuki - tukivuosi 2019 - luonnonhaittakorvaus - yleinen hehtaarituki - pohjoinen hehtaari tuki - rinnakkaiset tukihakemukset - tuen myöntäminen - peltolohkon hallinta - määräosainen omistus
Pohjois-Suomen HAO 28.02.2022 252/2022
Liikennevirhemaksu - Liikennerikkomus - Täytäntöönpanoa koskeva määräys - Täytäntöönpanokelpoisuus
Pohjois-Suomen HAO 23.02.2022 241/2022
Tartuntatautilain mukainen päätös - yleisötilaisuus - yleinen kokous - uskonnollinen yhdyskunta - uskonnollisen yhdyskunnan tunnusomainen toiminta - valituskelpoisuus
Helsingin HAO 18.02.2022 H976/2022
Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennuksen menettäminen - Pääosan ja pääasiallisen osan luovuttaminen yritysvarallisuudesta - Välillisesti omistetun tytäryhtiön osakkeiden luovuttaminen
Itä-Suomen HAO 16.02.2022 317/2022
Asiakirjajulkisuus - Suojelupoliisi - Valtion turvallisuus - Tiedustelupalvelu - Luottamuksellinen tietojenvaihto - Salassapitoaika - Ns. Tiitisen lista
Itä-Suomen HAO 16.02.2022 371/2022
Asiakirjajulkisuus - Suojelupoliisi - Valtion turvallisuus - Tiedustelupalvelu - Luottamuksellinen tietojenvaihto - Salassapitoaika - Ns. Tiitisen lista
Vaasan HAO 21.01.2022 22/0004/4 ja 22/0005/4
Lahjavero - Ennakkoratkaisu - Lahjoittaminen osakeyhtiölle - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yritystoiminnan jatkaminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.