Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2022

Tulossivut

1-20 21-40 41-59

Hämeenlinnan HAO 22.12.2022 H2696/2022
Päätöksen valituskelpoisuus - Kehitysvammaisten erityishuolto - Tahdosta riippumaton erityishuolto - Tahdosta riippumattoman erityishuollon lopettaminen
Vaasan HAO 21.12.2022 1470/2022
Valitusoikeus - Yleiskalastusoikeuksien rajoittaminen - Vapaa-ajankalastajien yhdistys
Vaasan HAO 20.12.2022 1411/2022
Ympäristönsuojelulaki - Koeluonteinen toiminta - Ympäristöluvan tarve - Akkumateriaalitehdas - Prosessijätevesien käsittely
Turun HAO 01.12.2022 H2035/2022
Elinkeinotulon verotus - Luovutusvoitto - Käyttöomaisuusosake - Toiminnallinen yhteys
Pohjois-Suomen HAO 08.11.2022 1555/2022
Tuloverotuksen ennakkoratkaisu - Henkilökohtaisen tulon verotus - Verovapaan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä - Taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettaminen
Helsingin HAO 08.11.2022 H6227/2022
Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Paloturvallisuus - Paloluokka - Kerrosten lukumäärä - Kerroksen määritelmä - Maankäyttö- ja rakennuslaki -Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
Itä-Suomen HAO 28.10.2022 2417/2022
Asiakirjajulkisuus - Julkisuusperiaate - Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat - Omainen - Käsite ”saa antaa”
Helsingin HAO 28.10.2022 H5988/2022
Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu - Testamentti - Osittainen luopuminen - Veronkierto
Vaasan HAO 26.10.2022 22/0044/1
Vesilaki - Säännöstelyluvan muuttaminen - Vesilaki (264/1961) - Vesilaki (587/2011) - Vesilain 19 luvun 15 §:n tulkinta
Vaasan HAO 25.10.2022 1158/2022
Ympäristönsuojelulaki - BAT-päätelmät - lupamääräysten tarkistaminen - tarkistamisvelvollisuuden laajuus - lupahakemuksesta kuuleminen - määräys kumotun päätöksen noudattamisesta
Turun HAO 13.10.2022 H1654/2022
Ympäristönsuojelulaki - Kunnan ympäristönsuojelumääräykset - Kunnallisvalitus - Maalämpöjärjestelmä - Pohjaveden pilaamiskielto
Turun HAO 13.10.2022 H1655/2022
Varainsiirtovero - Osakkeet - Lahja - Osinko-oikeuden pidätys - Vastike - Suoritusvelvoite - Oikeudenkäyntikulut
Helsingin HAO 10.10.2022 H5574/2022
Lahjavero - Hallintaoikeuden pidättäminen määräajaksi - Kapitalisaatiosopimus - Lahjakirjan ehdot - Tuotto kertakorvauksena - Tuoton irtoaminen
Helsingin HAO 29.09.2022 H5244/2022
Pysäköintivirhemaksu - Korotus - Tiedoksianto - Tiedoksisaanti
Turun HAO 28.09.2022 H1524/2022
Arvsskatt - Skatterättelse - Ärendets prövning - Skrivfel - räknefel eller jämförbart fel - Testamentets tolkning - Perintövero - Verotuksen oikaisu - Asian tutkiminen - Kirjoitusvirhe - laskuvirhe tai niihin verrattava erehdys - Testamentin tulkinta
Helsingin HAO 27.09.2022 H5172/2022
Kunnallisasia - Luottamushenkilö - Valtuuston luottamus - Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden - Valtuustoryhmän vaihtaminen - Valtuuston harkintavalta - Tasapuolinen kohtelu
Itä-Suomen HAO 26.09.2022 2149/2022
Henkilökohtaisen tulon verotus - Osinko - Työpanososinko - Holdingyhtiön jakama osinko - Kuolinpesän verovelvollisuus - Osingonjakohetki
Vaasan HAO 08.09.2022 944/2022
Vesitalousasia - Lossi - Ehdoton luvanmyöntämiseste
Pohjois-Suomen HAO 02.09.2022 1181/2022
Ammattiopetus - Oppivelvollisuus - Opiskelija - Opetuksen maksuttomuus − Matkakorvaus - Viikonloppumatkat − Perustuslainmukainen laintulkinta
Vaasan HAO 31.08.2022 864/2022
Ympäristölupa - ympäristöluvan voimassaolo - epämääräinen lupamääräys voimassaolosta - voimassaolomääräys sidottu maa-aineslupaan - voimassaolon muuttaminen määräaikaiseksi - yhtenäinen voimassaolo maa-ainesluvan kanssa
Tulossivut

1-20 21-40 41-59

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.