Vaasan HAO 02.03.2021 21/0030/3

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - ympäristöluvan tarve - poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista - poikkeamisen edellytykset

Diaarinumero: 00229/20/5139, 00261/20/5139
Taltionumero: 21/0030/3
Antopäivä: 2.3.2021

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen eläinsuojan toiminnan laajentamisesta poiketen samalla ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (138/2019, eläinsuoja-asetus) 2 §:ssä tarkoitetuista vähimmäisetäisyyksistä mainitun asetuksen 3 §:n nojalla.

Hallinto-oikeus totesi, että ennen kuin voitiin arvioida, oliko eläinsuoja-asetuksen 2 §:ssä tarkoitetuista vähimmäisetäisyyksistä voitu poiketa, tai sitä oliko ilmoitus voitu ympäristönsuojelulain 115 d §:n 2 momentin edellytykset huomioon ottaen hyväksyä, oli arvioitava, tarvittiinko ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan ympäristölupa sillä perusteella, että toiminnasta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla saattoi aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kun toiminnasta saattoi aiheutua ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu seuraus ja kun otettiin huomioon ympäristönsuojelulain 29 a §:n 1 momentti, kysymyksessä oleva toiminnan laajentaminen edellytti ympäristölupaa. Toiminnasta tehtyä ympäristönsuojelulain 115 a §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei siten olisi tullut hyväksyä. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja hylkäsi eläinsuojan toiminnan laajentamisesta tehdyn ilmoituksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.