Turun HAO 10.03.2021 H217/2021

Huostaanottohakemus - Toimivaltainen hallinto-oikeus

Diaarinumero: 20390/03.04.04.04.28/2020
Taltionumero: H217/2021
Antopäivä: 10.3.2021

Asiassa oli kysymys alueellisesti toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä tahdonvastaista huostaanottoa koskevassa hakemusasiassa tilanteessa, jossa lapsen lastensuojelun järjestämisestä kuntien välisen sopimuksen perusteella vastannut hakemuksen tehnyt kunta ja lapsen kotikunta sijaitsivat eri hallinto-oikeuksien tuomiopiireissä.

Hallinto-oikeus totesi, että hallintoprosessilain 4 luvussa on erityinen oikeuspaikkasäännös vain hallintoriita-asioille ja että näin oli myös kumotussa hallintolainkäyttölaissa. Tässä tilanteessa voitaisiin lähtökohtaisesti ajatella, että toimivaltainen hallinto-oikeus tahdonvastaisessa huostaanottoasiassa määräytyisi kuten valitusasioissa eli että hakemus käsiteltäisiin siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä lastensuojelun järjestämisestä vastaava kunta sijaitsee. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tahdonvastaista huostaanottoa koskevan hakemusasian käsittely siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä hakemuksen tehneen viranomaisen toimialue on, sen sijaan, että asia käsiteltäisiin yksityistä asianosaista mahdollisimman lähellä olevassa hallinto-oikeudessa, soveltuu kuitenkin huonosti kysymyksessä olevan lasta koskevan asian luonteeseen. Kun otettiin lisäksi huomioon lastensuojelulain esityöt ja se, että tahdonvastaista huostaanottoa koskeva hakemus oli myös oikeuskäytännössä rinnastettu hallintoriita-asiaan, hallinto-oikeus katsoi, että toimivaltaisen hallinto-oikeuden tulee määräytyä lapsen kotipaikan perusteella, ja siirsi asian toisen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Lastensuojelulaki 16 § 1 ja 3 mom, 43 § 2 mom sekä 82 §

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 18 §, 20 § 1 mom, 22 § 1 mom, 23 § ja

82 § 3 mom 1 kohta

Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien sijaintipaikoista ja tuomiopiireistä 2 §

Valtioneuvoston päätös maakunnista 1 § (100/2015)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.