Turun HAO 12.11.2021 21/0163/1

Kunnallisasia - Virheellinen menettely luottamustoimessa - Valituskelpoisuus

Diaarinumero: 01417/20/2299
Taltionumero: 21/0163/1
Antopäivä: 12.11.2021

Kunnanhallitus oli saamiensa selvitysten perusteella päättänyt, ettei sen ole tarvetta ryhtyä teknisen lautakunnan puheenjohtajan toiminnasta tehdyn ilmoituksen johdosta jatkotoimenpiteisiin, sekä päättänyt merkitä ilmoituksen loppuun käsitellyksi. Hallinto-oikeus totesi kunnanhallituksen katsoneen, ettei asiassa ollut ilmennyt syytä epäillä, että teknisen lautakunnan puheenjohtaja on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, eikä asiasta ollut tarvetta ilmoittaa valtuustolle. Kunnanhallitus oli niin ikään arvioinut, ettei kysymyksessä ollut kuntalain 85 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmeinen virkarikos ja ettei kunnanhallitus ollut velvollinen tekemään asiassa rikosilmoitusta.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätös, jolla se kuntalain 85 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin päättää ilmoittaa luottamushenkilön menettelystä valtuustolle tai tehdä rikosilmoituksen taikka päättää olla tekemättä näin ja jättää asian käsittelyn sillensä, ei sisällä sellaista ratkaisua, jolla on välitön vaikutus kenenkään oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Kunnanhallituksen päätöksellä ei oikeudellisesti sitovasti ratkaista sitä, onko luottamushenkilön menettely ollut velvollisuuksien vastaista, eikä sillä toisaalta rajoiteta kunnalle luottamushenkilön toiminnasta ilmoituksen tehneen tai muun henkilön oikeutta tehdä itse rikosilmoitus. Hallinto-oikeus katsoi, että kunnanhallituksen päätöksessä oli kysymys luonteeltaan vain valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Valitus tuli siten jättää tutkimatta. Kunnanhallituksen oikaisuvaatimuspäätös tuli kumota ja poistaa sekä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen kohteena olevaan päätökseen virheellisesti liitetty oikaisuvaatimusohje poistaa.

Kuntalaki 85 § 2 mom, 136 § ja 144 §

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.