Itä-Suomen HAO 26.02.2021 21/0052/1

Riistavahinkolain soveltamisala - Suurpetovahingon korvaaminen - Suomen valtion alue - Maastotarkastus

Diaarinumero: 01421/20/7399
Taltionumero: 21/0052/1
Antopäivä: 26.2.2021

A oli hakenut hirvenmetsästyksen yhteydessä Venäjälle kadonneesta koirastaan riistavahinkolain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista suurpedon aiheuttamaa eläinvahinkokorvausta. A:n mukaan koiran katoamisen syynä olivat sudet.

A:n korvaushakemus Joensuun seudun maaseutupalveluissa ja oikaisuvaatimus Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa oli hylätty keskeisesti sillä perusteella, että riistavahinkolain 24 §:n mukaista maastotarkastusta ei ole voitu järjestää vahingon toteamiseksi ja arvioimiseksi, koska riistavahinkolakia sovelletaan vakiintuneen korvauskäytännön mukaan vain Suomessa tapahtuneisiin petoeläinvahinkoihin.

Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeus totesi päätöksensä perusteluissa, että riistavahinkolain 1 §:n soveltamisala sekä lain tarkoitus ja systematiikka huomioon ottaen riistavahinkolaki on kansallinen laki ja sitä sovelletaan vain Suomen valtion alueella aiheutuneeseen vahinkoon. Tästä johtuen myöskään riistavahinkolain 24 §:ssä tarkoitettua maastotarkastusta 23 §:ssä tarkoitetun vahingon toteamiseksi ja arvioimiseksi ei ole voitu järjestää, koska mahdollinen vahinko oli tapahtunut Venäjällä. Koska korvauksen myöntämiselle ei ollut ollut riistavahinkolaissa säädettyä perustetta, A:n korvaushakemus oli tullut hylätä eikä valituksenalaista päätöstä ollut syytä muuttaa.

Riistavahinkolaki 1 §, 4 § 2 mom. 2 kohta ja 24 § 1 mom.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Toni Sarivirta, Minna Iivanainen ja Marjo Wenho.

Asian on esitellyt hallinto-oikeuden esittelijä Jari Kuusela.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.