Hämeenlinnan HAO 10.05.2021 21/0426/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulo - Sijoitussidonnainen henkivakuutus - Takaisinosto - Henkivakuutuksen tuoton laskeminen - Ulkomaanvaluutassa tehdyt suoritukset - Valuuttakurssimuutos

Diaarinumero: 00568/20/8101
Taltionumero: 21/0426/1
Antopäivä: 10.5.2021

Päätöslyhennelmä

Verovelvollinen oli ottanut vuonna 2009 ulkomaisesta vakuutusyhtiöstä kertamaksullisen sijoitussidonnaisen henkivakuutuksen, joka oli päättynyt vakuutuksen takaisinostoon keväällä 2016. Sekä vakuutukseen sijoitetut että sieltä takaisinostetut varat olivat olleet sijoitus- ja takaisinostohetkellä USD-määräisiä. Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksesta ratkaistavana, tuliko sijoitus- ja takaisinosto-ajankohtien välinen valuuttakurssimuutos ottaa huomioon henkivakuutuksen tuottoa laskettaessa.

Verohallinto oli lisännyt verovelvollisen pääomatuloon henkivakuutuksesta saatuna tuottona määrän, joka oli laskettu muuntamalla vakuutukseen sijoitetut ja sieltä takaisinostetut varat euromääräisiksi sijoitus- ja takaisinostopäivän päiväkohtaisia valuuttakursseja käyttäen. Verotuksen oikaisulautakunta oli hyväksynyt verovelvollisen oikaisuvaatimuksen ja katsonut, että henkivakuutuksesta saatu tuotto oli laskettava kokonaisuudessaan USD-määräisenä ja muunnettava juoksevaa pääomatuloa koskevan vakiintuneen käytännön mukaisesti euromääräiseksi tuoton saantovuoden keskikurssin mukaan laskettuna.

Hallinto-oikeus kumosi verotuksen oikaisulautakunnan päätöksen ja saattoi voimaan Verohallinnon verotuksen oikaisua koskevan päätöksen. Henkivakuutuksesta saatu tuotto oli tuloverolain 35 §:n (1535/1992) mukaan laskettava siten, että vakuutussuorituksesta vähennettiin maksettujen vakuutusmaksujen yhteismäärä. Vähennettävänä maksujen määränä oli pidettävä vakuutukseen USD-valuuttana sijoitettua määrää sijoitusajankohdan valuuttakurssin mukaan euroiksi muunnettuna. Vakuutuksesta saatu USD-määräinen suoritus oli vastaavasti muunnettava euromääräiseksi vakuutuksen takaisinostopäivän kurssiin. Tämän johdosta sijoitus- ja takaisinostoajankohtien välinen valuuttakurssimuutos vaikutti vakuutuksesta saatavan tuoton määrän laskentaan. Sillä seikalla, että vakuutukseen maksetut ja sieltä takaisinostetut varat olivat olleet USD-määräisiä, ei ollut asiassa merkitystä.

Verovuosi 2016

Sovelletut oikeusohjeet

Tuloverolaki 32 § (716/2004)
Tuloverolaki 35 § (1535/1992)
KHO 1997:25

Ratkaisijakokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Juhana Niemi, Jaakko Sivonen ja Jyri Vesanto. Asian esittelijä Henna Haapanen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.