Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2021

Turun HAO 26.04.2021 21/0161/2
Perintöverotus - Kaksi hallintaoikeutta - Peräkkäiset hallintaoikeudet - Hallintaoikeusvähennyksen määrän laskeminen - Ikäkerroin
Itä-Suomen HAO 22.04.2021 21/0076/1
Elinkeinotulon verotus - Tappion vähentäminen - Konserniavustus - Tuloverolain 122 §:n 4 momentin mukainen lupa tappioiden vähentämiseksi - Oikeudenkäyntikulut
Turun HAO 20.04.2021 21/0149/2
Ennakkoratkaisu - Luovutusvoiton veronalaisuus - Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen - Yhteishalkominen - Kokonaisarvomenetelmä
Vaasan HAO 26.03.2021 21/0111/4
Toimintamuodon muutos - ennakkoratkaisu - yritysjärjestely - identtisyys - jatkuvuusperiaate
Itä-Suomen HAO 18.03.2021 21/0063/1
Ampuma-ase - Luvan peruuttaminen - Törkeä rattijuopumus - Rikokseen syyllistyminen - Rikoksesta tuomitseminen - Lain säännöksen ja lain esitöiden sanamuotojen keskinäinen ristiriita - Vakiintunut oikeuskäytäntö
Turun HAO 10.03.2021 H217/2021
Huostaanottohakemus - Toimivaltainen hallinto-oikeus
Vaasan HAO 02.03.2021 21/0030/3
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - ympäristöluvan tarve - poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista - poikkeamisen edellytykset
Itä-Suomen HAO 26.02.2021 21/0052/1
Riistavahinkolain soveltamisala - Suurpetovahingon korvaaminen - Suomen valtion alue - Maastotarkastus
Pohjois-Suomen HAO 25.02.2021 21/0043/1
Yliopistot - Opiskelijavalinnat - Valintakoe - Virheen korjaaminen - Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus
Pohjois-Suomen HAO 05.02.2021 81/2021
Määräaikainen kustannustuki - COVID19-pandemia - Puunkorjuuala - Toimialarajauksesta poikkeaminen erityisen painavista syistä johtuen
Pohjois-Suomen HAO 20.01.2021 21/0010/1
Maksuton perusopetus - Koulukuljetus - Oikeus opetukseen - Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
Hämeenlinnan HAO 14.01.2021 21/0022/1
Yritystuki - Perustamistuki - Maatalousala - Markkinoille saattaminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.