Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Hallinto-oikeuden päätöksiä: 2021

Tulossivut

1-20 21-40 41-41

Turun HAO 31.12.2021 H1550/2021
Vammaispalvelu - Asunnon muutostyöt - Subjektiivinen oikeus - Porrashissi - Tavanomainen elämän toiminto - Töiden tekeminen kotona
Turun HAO 29.12.2021 H1525/2021
Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Oikeusapu - Asiakohtainen palkkio - Tuntiperusteinen palkkio - Siirtymäsäännös - Avustajan vaihtaminen
Turun HAO 29.12.2021 H1523/2021
Kansainvälistä suojelua koskeva asia - Oikeusapu - Asiakohtainen palkkio - Tuntiperusteinen palkkio - Siirtymäsäännös
Vaasan HAO 01.12.2021 756/2021
Handläggningsspråket hos myndighet - Asian käsittelykieli viranomaisessa - Utlänning - Ulkomaalainen
Pohjois-Suomen HAO 30.11.2021 1227/2021
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Avustajan palkkio - Avustajan tilapäinen sijaistaminen - Avustajan vaihtaminen - Avustajan tehtävän henkilökohtainen luonne - Puhevalta ratkaisupyyntöä koskevassa asiassa
Vaasan HAO 22.11.2021 21/0066/1
Ympäristönsuojelulaki - Ympäristölupa - Turvetuotanto - Lupamääräys - Jälkihoito - Siirtyminen muuhun käyttöön - Vesienkäsittely - Tarkkailu - Jälkihoidon päättymisajankohta - Jälkihoidon lopettaminen - Määräaika
Itä-Suomen HAO 18.11.2021 2379/2021
Lahjaverotus - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Yrityksen käsite - Vuokraustoiminta
Turun HAO 12.11.2021 21/0163/1
Kunnallisasia - Virheellinen menettely luottamustoimessa - Valituskelpoisuus
Helsingin HAO 01.11.2021 H5329/2021
Arvonlisävero - Soveltamisala - Verovelvollisuus - Uskonnollinen yhdyskunta - Ateriapalvelun oma käyttö - Muu kuin taloudellinen toiminta - Direktiivin tulkintavaikutus
Vaasan HAO 15.10.2021 21/0131/3
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoitusasia - eläinsuoja - poikkeaminen vähim-mäisetäisyydestä - valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (eläinsuoja-asetus) - toiminnan laajentaminen sisäisin järjestelyin olemassa olevissa eläinsuojarakennuk-sissa - eläinsuoja-asetuksen 11 §:n 2 momentti sekä 2 ja 3 §:ien soveltamisala
Itä-Suomen HAO 15.10.2021 2140/2021
Koronavirus - COVID-19 - Karanteeni - Päätöksen muoto - Kuuleminen
Hämeenlinnan HAO 08.10.2021 H893/2021
Toimeentulotuki - Perustoimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työttömyysturva - Pitkäaikainen työttömyysturvan saaja - Kohtuullisuus
Hämeenlinnan HAO 08.10.2021 H891/2021
Toimeentulotuki - Perustoimeentulotuki - Käytettävissä olevat tulot - Tulojen jaksottaminen - Työmarkkinatuki
Pohjois-Suomen HAO 04.10.2021 950/2021
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Karkottaminen - Täytäntöönpanoa koskeva määräys - Hallinto-oikeuden toimivalta
Pohjois-Suomen HAO 24.09.2021 923/2021
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Avustajan palkkio - Ratkaisupyynnön tekemisestä aiheutuvien toimenpiteiden korvattavuus - Palkkiovaatimuksen esittämishetki - Oikeusapulain perusteella määrättävän palkkion ja korvausten määräävä taho
Hämeenlinnan HAO 22.09.2021 21/0746/1
Elinkeinotulon verotus - Menon vähennyskelpoisuus - Sanktionluonteinen maksuseuraamus - Saksan arvonlisäveron viivästysseuraamus - Viivekorko
Itä-Suomen HAO 21.09.2021 21/0302/2
Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 267 artikla - Yleinen tietosuoja-asetus - Käyttäjälokitiedot - Henkilötieto - Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Itä-Suomen HAO 09.09.2021 1848/2021
Tartuntatautilain mukainen päätös - Valitusoikeus - Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen - velvollisuuteen tai etuun - Yleisötilaisuuksien kieltäminen - Suhteellisuusperiaate - Toimivalta
Helsingin HAO 27.08.2021 H4029/2021
Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Rakennetun ympäristön vaaliminen - Rakennussuojelu
Helsingin HAO 01.07.2021 21/0072/3
Tilintarkastaja - Valvonta - Seuraamusmaksu - Johtoon kuuluva avainhenkilö - Jäähdyttelyjakso - Jäähdyttelyjakson alkaminen - Tehtävän vastaanottaminen - Jäähdyttelyjakson rikkominen
Tulossivut

1-20 21-40 41-41

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.